Możliwe opóźnienia Mars 2020

0

Planowana na 2020 rok przez NASA misja łazika marsjańskiego prawdopodobnie się opóźni.

Na 2020 rok amerykańska agencja kosmiczna NASA planowała wystrzelić misję łazika. Miałby on zebrać szereg próbek, które w przyszłości zostałyby przywiezione przez kolejne aparaty wysyłane ku Czerwonej Planecie.

Plany zrealizowania misji łazika bazującego na przebywającym na Marsie Curiosity zostały ogłoszone w 2012 roku. Dwa lata później wybrano zestaw instrumentów pokładowych. Prace na Czerwonej Planecie nienazwanej jeszcze misji miałyby trwać około roku.

30 stycznia opublikowany został raport OIG (Office of Inspector General), amerykańskiego odpowiednika krajowej Najwyższej Izby Kontroli. Sugeruje on, że NASA i jej podwykonawcy mogą napotkać na szereg problemów, które mogą wpłynąć na datę startu misji.

Największe problemy związane są z systemem pobierania i przechowania próbek, które w przyszłości zostałyby pobrane przez inną aparaturę i przetransportowane na Ziemię. Pięć z siedmiu technologii koniecznych do przeprowadzenia tego etapu misji Mars Sample Return znajduje się obecnie na piątym etapie gotowości technologicznej (tzw. TRL 5). Oznacza to, że poszczególne komponenty zostały już przetestowane w warunkach podobnych marsjańskim, jednak nie sprawdzono jeszcze ich działania w ramach całego systemu.

W grudniu 2016 roku projektanci misji przewidywali jeszcze siedem miesięcy rezerwy na rozwój kluczowych technologii, jednak czas ten może nie być wystarczający, gdy pojawią się nieprzewidziane problemy wymuszające istotne zmiany konstrukcyjne.

Animacja przedstawiająca koncept misji łazika / Aero Animation LLC

Raport OIG wymienia również problemy z poszczególnymi instrumentami. Budowany przez Hiszpańskie Centrum Astrobiologii MEDA (Mars Environmental Dynamic Analyser) z powodu finansowej reorganizacji prawdopodobnie nie dostarczy instrumentu do NASA do 2018 roku do testów integracyjnych. Inny problem związany jest z budowanym przez MIT komponentem MOXIE (Mars Oxygen ISRU Instrument), który przetestowałby założenia produkcji tlenu z atmosfery marsjańskiej korzystając ze zjawiska elektrolizy. MOXIE już o 50% przekroczył koszty rozwoju i NASA zmuszona została ograniczyć część prac badawczo-rozwojowych instrumentu.

W lutym rozpocznie się Krytyczny Przegląd Projektu (CDR). Jest to ważny moment na etapie realizowania misji i zatwierdzania budowy poszczególnych komponentów. Realizując swoje misje NASA oczekuje, że na czas CDR 90% rysunków dokumentacji technicznej będzie gotowa. W przypadku projektu łazika ten wymóg spełniany jest jedynie przez 58% dokumentacji. Wkrótce podjęta zostanie również decyzja czy w ramach misji testowany będzie helikopter marsjański.

Wszystkie te czynniki razem wskazują na to, że istnieje duże ryzyko opóźnienia misji. Loty w kierunku Marsa z powodów energetycznych możliwe są co 26 miesięcy.

(SN)

Comments are closed.