Lalande 21185 ma planetę!

0

Ukazała się publikacja podsumowująca 20 lat poszukiwań ezgoplanet przez zespół  Lick-Carnegie Exoplanet Survey Team. Jedno z odkryć to planeta wokół bliskiej nam gwiazdy Lalande 21185.

Lalande 21185 to czerwony karzeł znajdujący się zaledwie 8,3 roku świetlnego od Układu Słonecznego. Lalande 21185 jest dziewiątym najbliższym obiektem gwiazdowym, wliczając brązowe karły. Jest to gwiazda o masie około 0,46 masy Słońca. Moc świecenia tej gwiazdy na zakresie widzialnym wynosi około 0,6 % mocy świecenia naszego Słońca (więcej promieniowania jest emitowanego na zakresie podczerwonym). Ta gwiazda ma silne pole magnetyczne i jest gwiazdą zmienną typu BY Draconis. Różne teoretyczne wyliczenia sugerują, że ekosfera wokół Lalande 21185 znajduje się w zakresie pomiędzy 0,08-0,28 jednostki astronomicznej (te granice oczywiście nieco się różnią pomiędzy publikacjami). Wiek tej gwiazdy jest oceniany na 5 – 10 miliardów lat.

Bliskość Lalande 21185 od Układu Słonecznego znana jest od ponad 150 lat.  Od lat 50. XX wieku pojawiały się doniesienia o odkryciu planet w układzie Lalande 21185 – żadne z nich nie było jednak przekonywujące. Dopiero długoterminowe prace zespołu  Lick-Carnegie Exoplanet Survey Team (LCES), korzystającego m.in. z obserwatorium Keck, pozwoliło na detekcję obiektu planetarnego w tym układzie.

Obiekt został nazwany Lalande 21185 b. Ta planeta ma masę minimalną rzędu 3,9 razy masa Ziemi i krąży z czasem około 9 dni i 21 godzin wokół swej gwiazdy. Jest to obiekt typu „super-Ziemia”, czyli duży skalisty glob.

Wydaje się, że Lalande 21185 b krąży bliżej swej gwiazdy niż wewnętrzna granica ekosfery w tym układzie. Może być to zatem „druga Wenus”, choć jest też możliwe, że planeta straciła swą atmosferę z uwagi na aktywność rozbłyskową Lalande 21185, stając się dużym, jałowym globem.

Wraz z odkryciem Lalande 21185 b lista znanych i potwierdzonych egzoplanet zawiera 3577 obiektów w 2687 układach planetarnych.

(Arxiv)

Comments are closed.