Big Data from Space – nowa domena technologiczna ESA

2

W Polskiej Agencji Kosmicznej odbyło się spotkanie przedsiębiorców i przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych poświęcone Big Data from Space – nowej domenie technologicznej ESA.

Branżowe spotkanie miało miejsce w warszawskim biurze PAK we wtorek, 7 lutego 2017 r. Wydarzenie miało na celu przygotowanie udziału polskich podmiotów do spotkania mappingowego grupy zadaniowej THAG ds. harmonizacji technologii ESA poświęconego domenie Big Data from Space, zebranie wiedzy o potencjale i kompetencjach polskiego przemysłu w tej domenie w kontekście przygotowywanego przez PAK Krajowego Programu Kosmicznego oraz wskazanie korzyści z udziału polskich przedsiębiorców w procesie tzw. mapowania kompetencji technologicznych w Europie. Spotkanie miało również na celu stworzenie platformy wymiany informacji i nawiązywania kontaktów.

Nową domenę technologiczną ESA Big Data from Space przedstawił podczas swojego wystąpienia prof. Marek Moszyński, Wiceprezes PAK ds. Nauki. Zaprezentował on m.in. zakres technologii objętych domeną Big Data from Space oraz wskazał kluczowe obszary wymagające harmonizacji technologicznej w ramach tej domeny, takie jak pobieranie danych dostarczanych przez systemy satelitarne, zarządzanie i przechowywanie tych danych, przetwarzanie i analiza danych oraz tworzenie dodatkowych usług wykorzystujących te dane.

Celem tego dnia obrad było ukazanie młodym, jaką drogę rozwoju należy wybrać, jeśli chce się swoją przyszłość związać z dziedzinami związanymi z kosmosem. Stąd na sali obrad byli zarówno przedstawiciele najważniejszych instytutów naukowo-badawczych związanych z problematyką kosmiczną (Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Lotnictwa), jak i uczelni wyższych (Politechnika Łódzka i Rzeszowska) oraz polskich firm związanych z kosmonautyką (Astronika Sp. z o.o. z Warszawy, Sener Polska Sp. z o.o. z Warszawy i Hertz Systems z Zielonej Góry).

Działalność grupy zadaniowej THAG ds. harmonizacji technologii ESA opowiedział mówił Zbigniew Burdzy z Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej PAK. Przedstawił on cele przyświecające grupie THAG i wytłumaczył, jak krajowe firmy mogą się włączyć w proces harmonizacji technologii ESA. Dzięki takiemu zaangażowaniu polscy przedsiębiorcy mają możliwość zaprezentowania swoich kompetencji podczas spotkań mappingowych, w których uczestniczą przedstawiciele europejskich firm i jednostek naukowo-badawczych oraz nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami z Europy.

Druga część spotkania poświęcona była prezentacji polskich kompetencji w obszarze rozwiązań wykorzystujących dane satelitarne. Swoje osiągnięcia w tej dziedzinie zaprezentowały firmy Blue Dot Solutions, CloudFerro i Newind oraz Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii i Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Wydarzenie zakończyło się dyskusją na temat zaangażowania polskiego przemysłu w aktywności grupy zadaniowej ESA THAG, zapotrzebowania podmiotów na wsparcie ze strony Polskiej Agencji Kosmicznej oraz możliwości rozwoju polskiego potencjału w tej dziedzinie w ramach Krajowego Programu Kosmicznego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kilkunastu krajowych przedsiębiorstw i jednostek naukowo-badawczych, takich jak : Creotech Instruments, PCO SA, Wasat, MERIS Space Technologies, OS Partner, Integrated Solutions, Topologic Consulting Przemysław Turos, Newind, CloudFerro, Blue Dot Solutions, Centrum badań Kosmicznych PAN, Instytut Łączności, IGiK, Instytut Lotnictwa, UW.

Źródło: POLSA

2 komentarze

  1. “Celem tego dnia obrad było ukazanie młodym, jaką drogę rozwoju należy wybrać, jeśli chce się swoją przyszłość związać z dziedzinami związanymi z kosmosem.”

    Więc jak ma wyglądać ta droga rozwoju?