Pełna podróż Rosetty wokół 67P

0

30 września zakończyły się badania komety 67P przez sondę Rosetta. Jak wyglądał ruch tej sondy wokół komety?

Bez wątpienia europejska misja Rosetta jest jedną z najciekawszych wypraw bezzałogowych do Układu Słonecznego. Wystrzelona 2 marca 2004 roku ku komecie 67P/Czuriumow-Gierasimienko (67P), dotarła do niej 6 sierpnia 2014 roku. Oczom naukowców ukazał się niesamowity obiekt, tak naprawdę będący złożeniem dwóch mniejszych.

Koniec misji Rosetta nastąpił 30 września 2016 roku. Sonda wylądowała na powierzchni komety. Analiza danych będzie trwać jeszcze wiele lat.

Ruch sondy Rosetta wokół 67P był bardzo skomplikowany, spowodowany m.in. znikomą grawitacją ze strony komety, jej aktywnością (w szczególności w peryhelium), współpracą z lądownikiem Philae oraz potrzebą obserwacji różnych rejonów tego obiektu. Poniższe nagranie, przygotowane przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) prezentuje ruch Rosetty dookoła 67P.

Ruch Rosetty wokół 67P / Credits – European Space Agency, ESA

Można założyć, że wiele przyszłych misji bezzałogowych – a być może i załogowych – do małych obiektów Układu Słonecznego będzie wykonywać podobne manewry. Z tego powodu ponad dwa lata pracy sondy Rosetta w pobliżu 67P można uznać za bardzo ważne nie tylko ze względów naukowych, ale także ze względów operacyjnych.

(ESA)

Comments are closed.