Podsumowanie 2016: Polska

0

Mijający rok był bardzo ważny dla polskiego sektora kosmicznego. W tym artykule prezentujemy podsumowanie najważniejszych dokonań 2016 roku.

W 2016 roku Polska obchodziła cztery lata członkostwa w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Był to czas podsumowań i decyzji na przyszłość. Był to także czas rozpoczęcia ważnych projektów. Poniższe zestawienie prezentuje najważniejsze dokonania polskiego sektora kosmicznego w 2016 roku.

1. Zwiększona składka Polski do ESA

Uczestnicy Rady Ministerialnej ESA 2016 / Credits: ESA

Uczestnicy Rady Ministerialnej ESA 2016 / Credits: ESA

Na początku grudnia w Lucernie w Szwajcarii odbyła się Rada Ministerialna państw członkowskich ESA. Na spotkaniu zapadły decyzje dotyczące finansowania różnych programów ESA na kolejne lata, w tym i tych, w które zaangażowana jest Polska. Na Radzie padła następująca deklaracja: składka na programy opcjonalne została zwiększona o 25% do 45 mln EUR na cztery lata. Dokładny podział polskiego finansowania zostanie podany w 2017 roku. Roczna polska składka do ESA, wraz z częścią obowiązkową, będzie teraz wynosić około 31,5 mln EUR.

2. Ogłoszenie założeń do polskiej strategii kosmicznej

Pierwsza prezentacja założeń Polskiej Strategii Kosmicznej nastąpiła 12 września 2016 roku podczas Europejskiego Kongresu Robotycznego w Jasionce koło Rzeszowa. Prawidłowy rozwój polskiego sektora kosmicznego powinien doprowadzić do osiągnięcia wartości 3% całkowitego europejskiego sektora kosmicznego w 2030 roku. Do tego czasu krajowa administracja powinna „nauczyć się” jak można wykorzystywać dane satelitarne dla własnych potrzeb. Polska powinna uzyskać również dostęp do własnej infrastruktury, rozumianej tutaj m.in. jako własne satelity obserwacji Ziemi.

Wraz z rozwojem polskiego sektora kosmicznego powinna wzrosnąć ilość dostępnych funduszy na projekty okołokosmiczne. Źródła powinny być następujące: składka do ESA (o 150-200% wyższa niż dziś), zwiększony udział w programach kosmicznych Unii Europejskiej (między innymi Horyzont 2020), środki z krajowych źródeł (m.in. NCBiR oraz POLSA) oraz pozyskane od inwestorów.

3. Profesor Banaszkiewicz opuszcza POLSA

Prezes POLSA Marek Banaszkiewicz / Źródło: Krzysztof Mystkowski / KFP

Prezes POLSA Marek Banaszkiewicz / Źródło:
Krzysztof Mystkowski / KFP

Profesor Marek Banaszkiewicz został odwołany przez Premier RP z funkcji Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA). Oficjalne odwołanie nastąpiło 7 października 2016, zaś wcześniej przez kilka miesięcy pojawiały się informacje sugerujące nadchodzące zmiany w POLSA. Do końca grudnia 2016 nie wybrano nowego prezesa Agencji.

Początek działalności POLSA to z pewnością trudny czas. Agencja, z siedzibą w Gdańsku i z oddziałami terenowymi w Warszawie i Rzeszowie, dopiero budowała swoje struktury. Potrzebne było skompletowanie kadry oraz nawiązanie pierwszych kontaktów wewnątrz Polski oraz z innymi państwami. W wielu z tych działań bezpośrednio uczestniczył prof. Banaszkiewicz, niejednokrotnie wyjaśniając podstawowe zasady działania europejskiego sektora kosmicznego. Praca prezesa była tym bardziej utrudniona, ponieważ w międzyczasie konieczne było określenia zakresu kompetencji Agencji oraz form współpracy z Ministerstwami, jednostkami akademickimi oraz przemysłem. W tym czasie działania POLSA były różnie odbierane przez środowiska polityczne i media, co nie zawsze zostawało prawidłowo odczytane lub przekazane. To także utrudniło działanie Agencji.

4. Pierwszy akcelerator technologii kosmicznych Space3ac

Finaliści Space3ac/ Fot. Maciej Roszkowski

Finaliści Space3ac/ Fot. Maciej Roszkowski

W okresie letnim w Gdańsku został przeprowadzony program akceleracyjny o nazwie „Space3ac”. Specjalny program szkoleniowy koncentrował się na wsparciu projektów kosmicznych z branży downstream i znalezienia dla nich rynków zbytu. Była to pierwsza taka inicjatywa w Polsce i prawdopodobnie także w Europie.

Zwycięzcą tegorocznej edycji i najlepszym projektem wykorzystania technologii kosmicznych dla celów komercyjnych okazał się Farm Scanner – aplikacja mobilna dla rolników. Autorzy projektu otrzymali od funduszu Black Pearls VC nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. złotych na dalszy rozwój. Nagrodę wysokości 10 tys. zł za najbardziej innowacyjny i perspektywiczny produkt ufundowaną przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną otrzymał zespół Hypermiles, który stworzył rozwiązanie uczące kierowców flotowych ecodrivingu.

Partnerzy programu Space3ac: Miasto Gdańsk,Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Black Pearls VC, Blue Dot SolutionsInterizonAgencja Rozwoju PrzemysłuPolska Agencja Rozwoju PrzedsiębiorczościESA ESRIN, Gdański Park Naukowo-TechnologicznyPolska Agencja KosmicznaCreotech Instruments SAO4Inkubator Starter, ITTI, GMV.

5. Polskie projekty kosmiczne

W 2016 roku rozpoczęto, prowadzono lub zakończono szereg projektów kosmicznych. Wiele z nich realizowano w ramach działań dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, inne były prowadzone w ramach programu Horyzont 2020, jeszcze inne dla POLSA. Na szczególną uwagę zasługują:

Aktualnie w Polsce prace trwają przy około stu różnych projektach kosmicznych. Głównym źródłem finansowania jest ESA, ale oprócz tego kilkanaście projektów jest realizowanych w ramach programu Horyzont 2020.

6. Konkursy Galileo Masters i European Rover Challenge

Zwycięzcy i partnerzy konkursu / Źródło: Blue Dot Solutions

Zwycięzcy i partnerzy konkursu / Źródło: Blue Dot Solutions

W 2016 roku odbyły się w Polsce dwa ważne konkursy związane z sektorem kosmicznym. Pierwszym z nich jest polska edycja konkursu dotyczącego wykorzystania nawigacji satelitarnej – Galileo Masters 2016. W krajowej edycji zwyciężył system zapewniający bezpieczną separację między dronami a załogowymi statkami powietrznymi. Technologia ta już wkrótce może chronić samoloty przed realnym zagrożeniem kolizji z dronami.

Z kolei w European Rover Challenge wystartowało prawie 30 załóg z całego świata m.in z Australii, Polski, Indii, Kanady, czy Bangladeszu. Po raz pierwszy w zawodach uczestniczył zespół z Nepalu. Łaziki marsjańskie stały się swoistą, krajową specjalizacją dla studentów z Polski, którzy co roku zdobywali bardzo wysokie wyniki zarówno na ERC jak i odbywającym się w Stanach Zjednoczonych University Rover Challenge. Nie inaczej było w tym roku. Pierwsze miejsce na European Rover Challenge 2016 zdobyła ekipa Raptors z Politechniki Łódzkiej.

Polski zespół Raports z Politechniki Łódzkiej, zwycięzcy ERC 2016 / Credits: Julia Marek, ERC

Polski zespół Raports z Politechniki Łódzkiej, zwycięzcy ERC 2016 / Credits: Julia Marek, ERC

Niestety, w tej chwili wiele wskazuje na to, że European Rover Challenge nie odbędzie się w 2017 roku. Miejmy jednak nadzieję, że uda się jednak przezwyciężyć problemy organizacyjny i przeprowadzić ten bardzo ważny dla Polski konkurs w przyszłym roku.

(BDS)

Comments are closed.