Nasz pierwszy fix Galileo!

1

Dwudziestego pierwszego grudnia 2016 ekipa Blue Dot Solutions uzyskała pierwszą lokalizację przestrzenną jedynie za pomocą europejskiej konstelacji Galileo.

Europejska konstelacja satelitów nawigacyjnych – Galileo – 15 grudnia wkroczyła w fazę operacyjną i rozpoczęła wstępne oferowanie usług przeznaczonych dla odbiorców cywilnych oraz rządowych. Tymi usługami są m.in. dostęp do otwartej usługi Galileo, wsparcie dla działań służb ratunkowych, synchronizacja oraz usługi dla użytkowników sektora publicznego. W ten sposób, po amerykańskim systemie GPS, rosyjskim GLONASS i chińskim Beidou, Galileo stał się czwartą konstelacją nawigacji satelitarnej o globalnym zasięgu (ang. global navigation satellite system, GNSS).

Zespół Blue Dot Solutions, przy wykorzystaniu jednego z popularnych (ale nieco bardziej zaawansowanych) odbiorników nawigacji satelitarnej uzyskał 21 grudnia pierwszy prawidłowy odczyt lokalizacji (“fix”) za pomocą usługi Galileo. Użyty przez nas odbiornik pozwala na szerokie konfigurowanie odbierania i procesowania sygnału z różnych konstelacji satelitów GNSS, a także z systemów wspierających SBAS. Pozycję nasz odbiornik wyliczył na podstawie sygnału z trzech, następnie czterech a potem pięciu satelitów Galileo.

Pozycja wyznaczona na podstawie GPS i Galileo ze wsparciem SBAS - 21.12.2016 / Credits - Blue Dot Solutions

Pozycja wyznaczona na podstawie GPS i Galileo ze wsparciem SBAS – 21.12.2016 / Credits – Blue Dot Solutions

Po tym teście wyznaczyliśmy także pozycję w oparciu o sygnały konstelacji GPS i Galileo. Większa ilość satelitów pozwala na wyznaczanie pozycji w warunkach problematycznych dla odbioru sygnałów nawigacyjnych, np w miastach, w których wysokie budynki mogą przesłaniać sygnały od niektórych satelitów, lub wprowadzać zakłócenia spowodowane wielokrotnym odbiciem sygnału od budynków. Tak też się stało w przypadku naszych pomiarów – w trakcie próby uzyskania fixa jeden z satelitów Galileo “schował się” za budowanym wieżowcem Olivia Star w Gdańsku.

Wprowadzenie Galileo do służby powinno przynieść kilka korzyści, zarówno dla “przeciętnych” użytkowników, jak i tych specjalistycznych. W najbliższych miesiącach nasz zespół będzie kontynuować testy z sygnałem Galileo i innymi konstelacjami GNSS.

(inf. własna)

Jeden komentarz