KE publikuje pierwszy raport z programu Copernicus

0

Komisja Europejska przygotowała raport oceniający wpływ programu Copernicus na europejską gospodarkę oraz korzyści jakie przyniósł dla przemysłu kosmicznego.

W raporcie oparto się na badaniach z poprzednich lat oraz rozmowach z ponad 140 reprezentantami z instytucji publicznych oraz sektora prywatnego, od małych do dużych przedsiębiorstw. Raport wymienia korzyści generowane przez program Copernicus oraz pokazuje jak kształtuje się stworzony ekosystem.

Badania nad raportem rozpoczęły się w 2015 roku, rok po rozpoczęciu działania Sentinela-1A, czyli pierwszego satelity w pełni dedykowanej programowi Copernicus. Pomimo krótkiego upływu czasu, raport pokazuje pierwsze pozytywne skutki wynikające z dostępności darmowych danych z Copernicusa – dane i usługi z programu już teraz zapewniają 10% dochodów dla dostawców usług opartych na Obserwacjach Ziemi (ang. EO) w Europie. Przewiduje się, że korzyści te rosnąć będą w tempie 31% rocznie.

Raport wykazuje, że program Copernicus znacząco zwiększył europejski sektor kosmiczny poprzez zainwestowanie w satelity Sentinels i usługi Copernicus. Badania pokazują, że dostępność bezpłatnych danych i usług Copernicus umożliwiła rozwój wielu komercyjnych aplikacji. Przedstawiono także szczegółowy wpływ na osiem kluczowych sektorów (rolnictwo, leśnictwo, monitoring miejski, ubezpieczenia, monitoring morski, branża paliwowa, odnawialne źródła energii oraz zarządzanie jakością powietrza).

Badanie stwierdza, że pełna inwestycja w program Copernicus wyniesie 7,4 miliarda euro , a już w latach 2008-2020 przewidywane zyski z programu mogą sięgnąć 13,5 miliarda euro.

Pełny raport dostępny jest TUTAJ.

(KE)

Comments are closed.