Budżet NASA na 2017 częściowo zatwierdzony

0

Dziewiątego grudnia amerykański Senat zatwierdził tryb continuing resolution dla federalnych biur i agencji. Tym samym do 28 kwietnia 2017 NASA ma zagwarantowane finansowanie oraz otrzymała dodatkowe zadania do wykonania.

W USA nowy rok fiskalny zaczyna się 1 października. Wcześniej, pomiędzy lutym a końcem września trwają dyskusje i negocjacje na różnych szczeblach politycznych na temat zatwierdzenia lub modyfikacji propozycji budżetu federalnego. Autorem pierwszej propozycji budżetu federalnego USA na nowy rok fiskalny jest administracja prezydenta.

Jeśli do końca września nie zostanie zatwierdzony budżet federalny, wówczas najczęściej realizowany jest tryb continuing resolution (CR). W tym trybie agencje i biura są finansowane „tak jak wcześniej”, z ewentualnymi poprawkami. W przypadku braku zgody na CR może dojść do tzw. „government shutdown”, co już kilka razy się zdarzyło w przeszłości.

Kapsuła MPCV z europejskim modułem serwisowym / Credits - ESA, NASA

Kapsuła MPCV z europejskim modułem serwisowym / Credits – ESA, NASA

W tym roku zatwierdzenie trybu CR ma związek z kończącą się kadencją obecnego prezydenta USA oraz zmianą części składu amerykańskiego Kongresu. Zatwierdzony 9 grudnia przez Senat tryb CR zatwierdza finansowanie do 28 kwietnia przyszłego roku. Nowy Kongres rozpocznie debatę w styczniu 2017 i wówczas prawdopodobnie dojdzie do zatwierdzenia budżetu federalnego USA.

Wedle zatwierdzonej ustawy, budżet NASA na rok fiskalny 2017 to 19,5 miliarda dolarów. Jest to najwyższa wartość od lat 2008-2010 (uwzględniając inflację), czyli od czasów anulowanego już programu Constellation i zakończonego programu wahadłowców. Po 2010 roku NASA otrzymywała o około 2 miliardy dolarów mniej (uwzględniając inflację).

Poszczególne działy aktywności NASA otrzymają następujące finansowanie:

  • 4,5 miliarda dolarów na projekty eksploracyjne
  • 4,95 miliarda dolarów na działania/operacje
  • blisko 5,4 miliarda dolarów na projekty badawcze i naukowe
  • 600 milionów dolarów na projekty aeronautyczne
  • 685 milionów dolarów na rozwój różnych technologii kosmicznych
  • prawie 2,8 miliarda dolarów na kwestie bezpieczeństwa oraz obsługę misji
  • pozostałe działania, takie jak edukacja, budowa i naprawę infrastruktury – ponad 500 milionów dolarów
Koniec instalacji luster JWST (luty 2016) / Credits - NASA

Koniec instalacji luster JWST (luty 2016) / Credits – NASA

Otrzymane fundusze zostaną przekazane m.in. na prace nad misją EM-1 (bezzałogowy lot kapsuły MPCV Orion oraz pierwszy lot rakiety SLS, obecnie planowany na wrzesień 2018), budowę teleskopu JWST (start: październik 2018), zakup komercyjnych usług dostarczania ładunku na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) oraz samo utrzymanie tego kompleksu orbitalnego.

W kontekście ISS po raz kolejny zatwierdzony został amerykański udział w projekcie przynajmniej do 2024 roku. Jednocześnie pojawiły się zapisy o potrzebie analizy działań na ISS jak i możliwości przedłużenia funkcjonowania Stacji o kolejne lata. W wyniku tych zapisów NASA ma być zobligowana do prezentacji raportów co trzy lata, zaś pierwszy ma być zaprezentowany przed grudniem 2017.

Celem nadrzędnym dla działań NASA jest ustanowienie obecności człowieka poza bezpośrednim otoczeniem Ziemi. W senackiej ustawie głównie mowa o Marsie jako nadrzędnym celu długoterminowym, jednak w porównaniu z ostatnimi latami coraz częściej się pojawiają zapisy o przestrzeni wokół Księżyca jako ważnym kroku przed dalszymi podróżami załogowymi. Równolegle z realizacją misji załogowych EM (od EM-2, której start jest planowany na 2021-2023 rok), NASA powinna rozwijać technologie napędowe, które skrócą czas dotarcia do celu i tym samym ryzyko dla astronautów.

Sonda ARM z fragmentem asteroidy / Credit: NASA

Sonda ARM z fragmentem asteroidy / Credit: NASA

Co do formy osiągnięcia nadrzędnego celu wciąż zdania są podzielone. Przykładowo, wielu amerykańskich polityków raczej nie jest zainteresowanych misją ARM, która uważana jest za zbyt kosztowną i skomplikowaną. NASA ma przygotować raport w ciągu 180 dni, w którym opisze korzyści tej misji oraz przedstawi alternatywne propozycje. Prawdopodobnie jednak w przyszłym roku zapadnie decyzja o anulowaniu ARM.

2017 będzie bardzo ważny dla NASA. Będzie to „ostatnia prosta” przed wieloma ważnymi wydarzeniami: pierwszym lotem SLS, pierwszą wyprawą kapsuły MPCV Orion poza bliskie otoczenie Ziemi, pierwszymi komercyjnymi lotami załogowymi w kierunku ISS i przed wyniesieniem JWST w przestrzeń kosmiczną. Po wielu latach prac, problemów i opóźnień NASA wkracza w nową erę – pozostaje tylko kwestia czy znajdzie ona wystarczające uznanie ze strony polityków by utrzymać wyższe nakłady finansowe?

(NASA, Senat USA)

Comments are closed.