NASA za często ocenia swoje misje

0

Według Akademii Narodowych, NASA za często ocenia swoje misje. Raport zaleca zmniejszenie częstotliwości ich przeprowadzania.

Narodowe Akademie USA (w skrócie US NA; organizacja w której skład wchodzą: National Academy of Sciences NAS, National Academy of Engineering NAE, Institute of Medicine IOM, i National Research Council NRC) wydały raport, który analizuje proces oceniania misji kosmicznych przez NASA. Jego najważniejszą konkluzją jest sugestia, aby misje oceniać rzadziej – nie co dwa, a co trzy lata.

Każda inicjatywa NASA, która zakończyła swoją misję podstawową, a nadal była realizowana, podlegała przeprowadzanej co dwa lata ocenie “senior review”. Na podstawie tej oceny, i wniosku o przedłużenie misji składanego przez jej operatorów (zwykle instytucje naukowe, takie jak uniwersytety lub poszczególne placówki Agencji), administracja NASA decyduje o przedłużeniu finansowania.

Jedną z misji, która w lipcu przeszła pozytywnie taką ocenę jest chociażby łazik Curiosity. Pierwszego października rozpoczął on drugą misję rozszerzoną, która potrwa do września 2018 roku. Według raportu US NA blisko 3/4 z 60 aktywnych misji NASA, to misje które zrealizowały swoje podstawowe cele i funkcjonują na zasadach misji przedłużanych. Jednocześnie, pochłaniają one jedynie 12% budżetu Dyrektoriatu Misji Naukowych (SMD) NASA.

Generalnie, US NA są pod wrażeniem procesu ewaluacji misji przez SMD i bardzo dobrze go oceniają. Główną rekomendacją Akademii jest zmniejszenie częstotliwości przeprowadzania ocen: „Regularne ewaluacje trwających misji są niezbędne. Jednak istniejący dwuletni interwał ocen nakłada na NASA, panele oceniające, i zespoły obsługujące misje, niepotrzebne obciążenie”. Dla NASA kłopotliwe jest częste poszukiwanie naukowców, którzy będą w stanie ocenić wnioski, a zarządzający misją muszę poświęcić wiele czasu na przygotowanie tychże.

US NA sugerują więc tryb trzyletni, co pozwoli na zmniejszenie obciążenia administracyjnego. Większy interwał między ewaluacjami pozwoli też lepiej ocenić jakość i znaczenie danych naukowych pozyskanych przez konkretną misję kosmiczną.

Choć z punktu widzenia wszystkich zainteresowanych taka rekomendacja brzmi bardzo dobrze, to niestety NASA nie może samodzielnie jej wdrożyć. Obecny system oceny misji jest bowiem częścią ustaw regulujących pracę NASA uchwalonych przez Kongres USA w roku 2005 i 2010. US NA zachęcają jednak NASA do współpracy z Kongresem w tym temacie, gdyż ta zmiana zwiększyłaby efektywność działania Agencji i zmniejszyła koszty jej działalności.

(SN)

Comments are closed.