Tematyka wielkich konstelacji satelitów na IAC 2016

0

Jedna z sesji IAC 2016 dotyczyć będzie wpływu megakonstelacji na środowisko przestrzeni kosmicznej.

Na zbliżającym się Międzynarodowym Kongresie Astronautycznym IAC 2016 jedna ze specjalnych sesji plenarnych poświęcona będzie wpływowi planowanych wielkich konstelacji satelitów na problem śmieci kosmicznych. Sesja pd tytułem Projection and Stability of the Orbital Debris Environment in the Light of Planned Mega-Constellation Deployments odbędzie się w czwartek 29 września (13:30-14:30).

W 2015 roku dwie firmy ogłosiły niezależne projekty budowy infrastruktury kosmicznej zapewniającej globalny, szybki dostęp do Internetu. Systemy te określono mianem megakonstelacji. Brytyjski OneWeb planuje wysłanie 720 satelitów na wysokość 1 200 km, rozmieszczonych w 3 płaszczyznach. Amerykański SpaceX planuje konstelację składającą się z 4 000 satelitów na orbitach na podobnej wysokości.

W trakcie sesji specjaliści zastanowią się nad wpływem tak rozległych konstelacji na problematykę śmieci kosmicznych i ich wpływowi na bezpieczeństwo innych misji kosmicznych. Poruszone zostaną również zagadnienia związane z użytkowaniem i wygaszaniem takich konstelacji, w tym aspekty prawne.

Moderatorem będzie prof. Heiner Klinkrad, były szef Biura ds. Zanieczyszczenia Przestrzeni Kosmicznej ESA i honorowy profesor w Instytucie Systemów Kosmicznych na Uniwersytecie Technicznym w Braunschweig. Wśród panelistów znajdą się: dr J.-C. Liou (główny naukowiec NASA ds. śmieci kosmicznych), dr Holger Krag (szef Biura ds. Zanieczyszczenia Przestrzeni Kosmicznej ESA), Michael Lindsay (szef analityki i inżynierii systemów w firmie OneWeb), i prof. Stephan Hobe (dyrektor Instytutu Prawa Lotniczego i Kosmicznego na Uniwersytecie Kolońskim).

Więcej o IAC 2016 na stronach Kongresu.

Kosmonauta.net jest patronem medialnym IAC 2016.

(IAF)

Comments are closed.