Panel dyskusyjny o sektorze kosmicznym na VI Europejskim Kongresie MŚP

3

Podczas VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbędzie się panel dyskusyjny: „W kierunku gwiazd. Jak podmioty z sektora MŚP mogą uczestniczyć w rozwoju sektora kosmicznego w Polsce.” Kosmonauta.net został partnerem medialnym wydarzenia.

Sektor kosmiczny kojarzy nam się z ogromnymi rakietami nośnymi, stacjami kosmicznymi, księżycową misją Apollo, teleskopem Hubble’a, misjami sond naukowych poza granice naszego Układu Słonecznego oraz z dwoma katastrofami amerykańskich wahadłowców. Przez długi okres wydawało się, iż głównymi beneficjentami państwowych zwykle programów kosmicznych mogą być ogromne koncerny jak Lockheed Martin czy Boeing. Jednak w ostatniej dekadzie sektor kosmiczny uległ mocnej komercjalizacji. Nie tylko pojawiły się prywatne przedsiębiorstwa oferujące dostarczanie ładunków w przestrzeń kosmiczną – jak np. SpaceX – ale wiele mniejszych firm zaczęło coraz aktywniej uczestniczyć w łańcuchu dostaw na rzecz sektora kosmicznego. Postęp techniczny i miniaturyzacja spowodowały, iż nawet produkcja całych satelitów nie pozostaje domeną wyłącznie wielkich podmiotów.

Polskie przedsiębiorstwa od kilku lat w coraz większym stopniu uczestniczą w pracach na rzecz sektora kosmicznego. W pierwszym okresie polskie firmy uczestniczyły bezpośrednio w konkursach organizowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną, od września 2014 roku moderatorem rynku kosmicznego w Polsce, łącznikiem pomiędzy światem nauki i biznesu jest Polska Agencja Kosmiczna.

Podczas panelu zostaną zaprezentowane plany na przyszłość Europejskiej oraz Polskiej Agencji Kosmicznej dotyczące sektora MŚP, osiągnięcia polskich firm w obszarze technologii kosmicznych (w tym przykłady urządzeń produkowanych lub współprodukowanych przez te firmy, które znalazły się w przestrzeni kosmicznej), omówić możliwości pozyskiwania środków finansowych na prace badawczo-rozwojowe oraz finalną produkcję tworzonych rozwiązań.

Zaproszeni eksperci przedstawią szeroki wachlarz możliwości uczestniczenia firm MŚP w pracach na rzecz sektora kosmicznego – od tworzenia oprogramowania i produkcji platform testowych dla tzw. lotnych egzemplarzy, aż po tworzenie podzespołów lub kompletnych urządzeń umieszczanych na satelitach wysyłanych w przestrzeń kosmiczną.

Organizatorzy mają nadzieję, że panel ten zburzy powszechne przekonanie, iż sektor kosmiczny jest zarezerwowany dla dużych koncernów, natomiast przedstawiciele sektora MŚP dostrzegą w tym obszarze potencjał rozwoju własnych przedsiębiorstw – na drodze tworzenia nowych, innowacyjnych rozwiązań dzięki którym przesuwamy coraz dalej granice poznania świata wokół nas.

Moderatorem panelu będzie Pan Krzysztof Kanawka – wydawca portalu Kosmonauta.net oraz Prezes Blue Dot Solutions sp. z o.o. a w rozmowie uczestniczyć będą :

Zbigniew Burdzy (Główny Specjalista w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej Polskiej Agencji Kosmicznej),
Dr Grzegorz Brona (Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A.),
Łukasz Maciejewski (członek Rady Nadzorczej spółki Nobo Solutions S.A.),
Bartłomiej Płonka (Prezes Śląskiego Centrum Naukowo – Technologicznego Przemysłu Lotniczego
Sp. z o. o.),
Prof. dr hab. Iwona Stanisławska (dyrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN),
Piotr Świerczyński (koordynator obszaru „Przestrzeń kosmiczna” w programie Horyzont 2020, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE) oraz
Otylia Trzaskalska-Stroińska (Przewodnicząca Polskiej Delegacji do Europejskiej Agencji Kosmicznej , Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji Ministerstwa Rozwoju).

VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw organizowany jest przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Panel odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, 10 października w godz. 14,00-16,00.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w tym wydarzeniu. Rejestracja na Kongres odbywa się na stronie http://ekmsp.eu.

 

3 komentarze

  1. Proszę nie wprowadzać w błąd czytelników, zwłaszcza mniej zorientowanych w temacie – od chwili akcesji do ESA polskie podmioty startują bezpośrednio w przetargach ESA. Polsa w żaden sposób w tym nie pośredniczy – to nie fundusze strukturalne UE gdzie jest polska instytucja wdrażająca.

    • W tekście nie pisze że POLSA pośredniczy w przetargach ESA, chociaż zdanie “W pierwszym okresie polskie firmy uczestniczyły bezpośrednio w konkursach organizowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną, od września 2014 roku moderatorem rynku kosmicznego w Polsce, łącznikiem pomiędzy światem nauki i biznesu jest Polska Agencja Kosmiczna” nie jest szczęśliwie sformułowane i można tak to odebrać.