Lądownik księżycowy Moon Express otrzymał „decyzję środowiskową” od FAA.

Moon Express, firma, która chce zorganizować pierwsze miękkie lądowanie na Księżycu, poinformowała 3 sierpnia, że 20 lipca otrzymała od Office of Commercial Space Transportation FAA (biuro komercyjnego transportu kosmicznego) pozytywną ocenę projektu misji lądownika Moon Express MX-1E.

Wbrew doniesieniom mass media, ocena ta ma charakter “decyzji środowiskowej” a nie arbitralnej zgody rządu USA na lądowanie na Srebrnym Globie. Ocena FAA została podjęta przy współpracy z różnymi agencjami i ministerstwami USA i oznacza, że start misji i sam lądownik nie narusza bezpieczeństwa publicznego, nie zagraża zdrowiu publicznemu, mieniu, bezpieczeństwu narodowemu, interesom zagranicznym USA ani jej zobowiązaniom międzynarodowym. FAA wydaje takie opinie regularnie, ale ta była pierwszą dotyczącą komercyjnego statku mającego osiąść poza Ziemią.

Jak mówi sam współzałożyciel Moon Express, Bob Richards, „to licencja na opuszczenie orbity Ziemi”. Według niego, zgoda FAA oznacza pokonanie największej przeszkody przez startem misji, przewidzianym na koniec 2017 roku.

Chociaż USA mają obowiązek kontroli takich misji wynikający z międzynarodowych traktatów o przestrzeni kosmicznych (sygnatariusze są zobowiązani do autoryzacji i nadzorowania misji kosmicznych), to amerykańskie prawo do tej pory nie wskazuje wprost urzędu mającego zajmować się takim nadzorem. Kontrola taka jest konieczna, gdyż to rząd kraju z terytorium którego wysłano statek kosmiczny jest w pierwszej kolejności odpowiedzialny za ew. skutki wywołane przez misję kosmiczną. FAA została wyznaczona do tego celu kwietniowym postanowieniem Biura Polityki Naukowej i Technologicznej przy gabinecie prezydenta USA. Proces jaki przejdzie Moon Express może stanowić precedens przy ocenie innych misji tego typu.

Według wicedyrektora FAA, sposób oceny misji Moon Express ma charakter prowizoryczny, a proces nadzoru „nietradycyjnych misji” wymaga uregulowania.

Jeśli misja Moon Express powiedzie się, organizator będzie mógł starać się o uzyskanie nagrody Google Lunar X Prize.

(Moon Express, SN)

Comments are closed.