Innowacje Creotech Instruments S.A. pomogą uniknąć kosmicznego zagrożenia

0

Creotech Instruments S.A. weźmie udział w projekcie NEOSTED, w ramach którego powstanie pierwsza z globalnych sieci naziemnych obserwatoriów astronomicznych.

Spółka z Piaseczna weźmie udział w europejskim projekcie NEOSTED, w ramach którego powstanie pierwsza z globalnych sieci naziemnych obserwatoriów astronomicznych, których celem będzie monitorowanie nieba i krążących po ziemskiej orbicie kosmicznych śmieci oraz wykrywanie kosmicznych zagrożeń grożących mieszkańcom naszej planety. System ma docelowo działać w trybie 24-godzinnym i obejmować swoim zasięgiem cały ziemski nieboskłon.

Liderem międzynarodowego konsorcjum, które pracuje nad systemem jest włoska firma Compagnia Generale per lo Spazio, a Creotech Instruments jest jedyną polską firmą uczestniczącą w tym prestiżowym przedsięwzięciu.

W ramach podpisanej przez Creotech Instruments w lipcu umowy, opiewającej na około 4 mln złotych,  do końca 2017 roku powstanie osiem zaawansowanych kamer dla teleskopu, który trafi do pierwszego z obserwatoriów. W przyszłości liczba kamer zainstalowanych na teleskopie ma wzrosnąć do szesnastu, co pozwoli na jeszcze dokładniejsze monitorowanie nieba. Pilotażowa placówka najprawdopodobniej zostanie zlokalizowana na Sycylii. Zlecenie na montaż serii kamer na potrzeby pierwszego z obserwatoriów poprzedził projekt NEOSTEL, w ramach którego Creotech zaprojektował system oraz poddał testom jego krytyczne komponenty.

Dr Grzegorz Brona, Prezes Creotech Instruments, zwraca uwagę, że zaawansowane kamery będą wykorzystywać kilka innowacyjnych rozwiązań opracowanych i rozwijanych przez firmę z Piaseczna.

– Analiza obrazu rejestrowanego przez osiem, a docelowo szesnaście kamer wymaga doskonałego systemu synchronizacji czasu. Rozwiązanie wykorzystane w teleskopach NEO będzie bazować na opracowanej przez Creotech Instruments S.A. technologii takiej synchronizacji, która zapewnia synchronizację czasu na poziomie ułamków mikrosekund tłumaczy dr Brona – Podobny system został z powodzeniem wdrożony w Wielkim Zderzaczu Hadronów, zlokalizowanym w laboratorium Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN pod Genewą, gdzie dostarczaliśmy specjalistyczną aparaturę pomiarową oraz w innych ośrodkach naukowych zajmujących się fizyką wysokich energii. Kamery mają także być zaopatrzone w próżniową komorę czujnika, który chłodzony będzie do -40 stopni Celsjusza, aby zminimalizować szumy elektroniki i osiągnąć niespotykana w innych tego typu konstrukcjach na świece czułość i jakość obrazu – dodaje Grzegorz Brona.

Projekt NEOSTED realizowany jest w ramach prowadzonego przez Europejską Agencję Kosmiczną programu SSA (Space Situation Awerness). Program SSA dzieli się na segmenty: monitorowania pogody kosmicznej (Space Weather – SWE), śledzenia obiektów naturalnych takich jak asteroidy i komety (Near-Earth Objects – NEO) oraz śledzenia aktywnych i nieaktywnych satelitów, stacji kosmicznych i śmieci kosmicznych (Space Surveillance and Tracking – SST). Po zakończeniu fazy NEOSTED powstać ma jeszcze kilka obserwatoriów zlokalizowanych w różnych częściach globu.

– Polska zaczyna się technologicznie specjalizować w systemach zobrazowania nieba i śledzeniu śmieci kosmicznych. Creotech Instruments jest obecnie w trzech konsorcjach, które nad takimi systemami pracują. Współpracujemy między innymi z Instytutem Technologii Wojsk Lotniczych przy systemie SST przeznaczonym do monitorowania nieba nad Polską. Oprócz tego Creotech przez wiele lat współpracował z grupą wybitnych polskich naukowców przy eksperymencie Pi of the Sky, który miał charakter absolutnie pionierski, jeśli chodzi o zautomatyzowaną obserwację nieba dla celów naukowych na świecie – podkreśla dr Brona

Comments are closed.