Cypr zacieśnia współpracę z ESA

0

Cypr został jedenastym europejskim państwem, które zawarło porozumienie o Europejskim Państwie Współpracującym (ESC), zacieśniając w ten sposób relacje z Europejską Agencją Kosmiczną.

Dokumenty podpisane zostały 6 lipca w Nikozji przez Stałego Sekretarza Cypryjskiego Ministerstwa Transportu, Komunikacji i Pracy, Alecosa Michaelidesa, oraz dyrektora Departamentu Relacji Zewnętrznych Europejskiej Agencji Kosmicznej, Frederica Nordlunda.

Pierwsze Porozumienie o Współpracy pomiędzy ESA i Cyprem podpisane zostało w 2009 roku. W zeszłym roku przeprowadzony został przegląd kompetencji oraz świadomości działania ESA pośród cypryjskich przedsiębiorstw, instytutów oraz uniwersytetów. Przegląd wykazał pozytywny progres, jaki zaszedł w ostatnich latach.

To wielka szansa dla cypryjskich podmiotów oraz kolejny krok w relacji pomiędzy Cyprem a ESA, nazywany PECS (Plan for European Cooperating States). Domeny projektów to przede wszystkim zasoby wodne, monitorowanie lasów, mapowanie rolnicze, usługi dla sektora morskiego, ochrona środowiska oraz rozwój urbanistyczny.

Jako inne potencjalne obszary o mocnym pokryciu przez cypryjskie podmioty uważa się również nauki o kosmosie, nawigację, telekomunikację, aplikacje zintegrowane oraz świadomość sytuacji związanej z przestrzenią kosmiczną (pogoda, obserwacje śmieci kosmicznych).

Do istnienia w ostatnim czasie powołany został Cyprus Remote Sensing Society, czyli licząca 50 aktywnych członków organizacja przyczyniającą się do budowy silnego sektora EO na Cyprze. Zainteresowanie szeroko pojętym downstreamem stało się także doskonale widoczne w skutek organizacji wielu wydarzeń na Cyprze, takich jak Radar Remote Sensing Course, Cyprus EmbracesSpace 2015 czy Fourth International Conference on Remote Sensing and Geo-information of Environment.

Comments are closed.