Za nami pierwszy etap Space3ac

0

W środę 29 czerwca odbył się Finał Preparation Camp akceleratora Space3ac. Do akceleracji w programie zakwalifikowało się 8 zespołów, nie tylko z Polski. 

Space3ac to unikalny na skalę krajową, a być może także europejską, program akceleracji technologii kosmicznych. Przez sześć tygodni wyselekcjonowane zespoły będą uczestniczyć w intensywnym kursie, gdzie wsparcia udzielać będą eksperci z całego świata. Celem Space3ac jest dopracowanie istniejących rozwiązań, opartych o technologie kosmiczne lub dane satelitarne i następnie pomoc przy wprowadzeniu na rynek.

Zespoły prezentują projekty podczas Finału Preparation Camp/ Źródło: Michał Skotarcz

Zespoły prezentują projekty podczas Finału Preparation Camp/ Źródło: Michał Skotarcz

Zgłaszanie wniosków do Space3ac trwało do 20 czerwca. Łącznie zgłoszono 55 projektów z Polski, a także Ukrainy, Pakistanu, Indii, Estonii, Rumunii, Niemiec i Włoch. Część zgłoszeń pochodziła ze środowisk naukowych, część z istniejących lub powstających firm. Tę ilość i zróżnicowanie zgłoszeń można uznać za duże osiągnięcie, gdyż w stosunkowo krótkim czasie organizatorzy zdołali dotrzeć do różnych środowisk technologicznych i przedstawić im ofertę akceleratora.

Wyselekcjonowane zespoły są skoncentrowane na wykorzystaniu danych obserwacji Ziemi oraz wykorzystaniu GNSS dla specjalistycznych potrzeb. Rozwiązania mają mieć charakter komercyjny – czyli powinny odpowiadać na potrzeby rynkowe i docelowo przynosić dochody.

Pomiędzy 21 a 26 czerwca zgłoszenia do Space3ac były analizowane i te najlepsze zostały zaproszone do Gdańskiego Inkubatora Przedsiebiorczości “Starter” na etap przygotowawczy, w którym nastąpiło pierwsze spotkanie z różnymi ekspertami z Polski i zza granicy. W ostatni dzień Preparation Camp zespoły zaprezentowały swoje projekty. Osiem najbardziej obiecujących zespołów zostało zaproszonych do udziału w programie akceleracyjnym, który odbywać się będzie pomiędzy 18 lipca a 28 sierpnia w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, należącym do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zespoły prezentują swoje projekty podczas Finału / Źródło: Michał Skotarcz

Zespoły prezentują swoje projekty podczas Finału / Źródło: Michał Skotarcz

Całość kursu Space3ac zakończy się 8 września spotkaniem z potencjalnymi inwestorami (tzw. “Demo Day”). Aktualnie potwierdziły swoją obecność fundusze kapitałowe z Polski, Czech i Niemiec – trwają rozmowy z kolejnymi.

Tegoroczna edycja akceleratora skupia się na praktycznym wykorzystaniu danych satelitarnych i ewentualnemu połączeniu ich z naziemnymi źródłami informacji (np. z różnych sensorów). Może to być nawigacja satelitarna (GNSS), obserwacje Ziemi, pomiary meteorologiczne, telekomunikacja satelitarna czy ogólne rozwiązania informatyczne powiązane z sektorem kosmicznym lub też połączenie kilku różnych typów danych satelitarnych.

W tym roku odbywa się pierwsza edycja Space3ac. Partnerzy akceleratora: Miasto Gdańsk, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Black Pearls VC, Blue Dot Solutions, Interizon, Agencja Rozwoju Przemysłu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Polska Agencja Kosmiczna, Creotech Instruments SA, O4, Inkubator Starter, liczą, że program akceleracyjny Space3ac będzie wydarzeniem o charakterze regularnym.

Comments are closed.