Rozwój kosmicznego biznesu w Europie

0

W najbliższych latach powinno dojść do znaczącego rozwoju europejskiego sektora kosmicznego, głównie za sprawą systemów Copernicus i Galileo.

Według raportu Space Market Update in Europe, UE zainwestowała już 6 mld EUR w programy Galileo i Copernicus. Dodatkowo na lata 2014-2020 zaplanowane jest przeznaczenie na ten cel kolejnych 11 mld EUR. Europa budując własny system nawigacji satelitarnej, chce uniezależnić od istniejących systemów np. amerykańskiego czy chińskiego. Galileo będzie wyjątkowy, ponieważ będzie to pierwszy prawdziwie cywilny system GNSS (ang. Global Navigation Satellite System). Mimo, że amerykański GPS czy rosyjski GLONASS czy chiński Beidou ma również zastosowania komercyjne, należy pamiętać, że są to systemy przede wszystkim wojskowe. Natomiast Galileo będzie oferować kilka cywilnych usług, unikalnych względem innych systemów GNSS.

Systemy Galileo i Copernicus udostępniać będą szczegółowe informacje np. o miejscach wystąpienia katastrof naturalnych, zmianach na polach uprawnych, oraz pomogą zapobiegać kataklizmom i walczyć z ich skutkami. Te systemy mają także oferować usługi dla sektora komercyjnego, np. w transporcie, operacjach finansowych, planowaniu oraz aplikacjach mobilnych.

Skumulowane źródła dochodów w segmencie GNSS w latach 2013-2023 / Credits: GNSS Market Report 2015

Skumulowane źródła dochodów w segmencie GNSS w latach 2013-2023 / Credits: GNSS Market Report 2015

Należy pamiętać, że każdy z nas na co dzień korzysta z systemów satelitarnych, często sobie tego nawet nie uświadamiając. Wiele z rozwiązań już dziś jest bardzo powszechnych – nawet w Polsce (np. sygnał telewizji satelitarnej). Oprócz tego wykorzystywane są w monitoringu sieci energetycznych, logistyce (zarządzanie flotami), zarządzaniu ruchem lotniczym, aplikacjach mobilnych, ratownictwie, turystyce, żeglarstwie, geodezji, czy meteorologii. Szacuje się, że nawet 6-7% europejskiego PKB w pewnym stopniu jest zależne  od nawigacji satelitarnej, a wartość globalnego rynku GNSS wciąż ma dynamicznie wzrosnąć, do blisko 300 mld EUR w 2023 r.

Docelowo w 2020 roku europejski system Galileo posiadać ma konstelację 30 satelitów. Stan ten pozwoli wykorzystywać systemy satelitarne jeszcze częściej. Już teraz wiadomo, że w 2018 roku każdy samochód wyprodukowany w Europie będzie musiał być wyposażony w urządzenia kompatybilne z sygnałami Galileo i EGNOS . Wiedząc, że Europa co roku produkuje średnio 30 mln pojazdów, oznacza to kolejny duży rynek dla usług opartych o europejski system nawigacji satelitarnej. .

Jak zakłada raport GSA (Europejska Agencja ds. Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej) aktualnie na świecie jest już 4 miliarda urządzeń obsługujących GNSS, a do 2019 roku liczba ta ma wzrosnąć aż do 7 miliardów. Obroty przedsiębiorstw ze sprzedaży usług i urządzeń GNSS wzrosną niemal dwukrotnie do 20 mld EUR w 2023 r. Najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynkiem w tych usługach będzie rynek smartfonów, który stopniowo będzie także wywierać wpływ na sektor transportowy.

Eksperci przewidują, że regionem o największym wzroście będzie Azja. Rynek ten ma wzrosnąć o 11%. Aktualnie w tym rejonie 1,7 miliarda urządzeń ma wbudowane odbiorniki GNSS, a do 2023 r. ma to być już ok. 4,2 miliarda urządzeń. Będzie to bardziej dynamiczny wzrost aniżeli łącznie notowany na rynkach Europy i Ameryki Północnej. Co prawda, to na Bliskim Wschodzie i Afryce wzrost będzie najwyższy (19%), jednak kraje z tych regionów startują ze znacznie niższego poziomu technologicznego.

Które urządzenia najczęściej wykorzystują systemy nawigacyjne? Przede wszystkim smartfony i tablety, ale także kamery cyfrowe, laptopy. Urządzenia te przystosowane są do wykorzystania nawigacji, określania lokalizacji przestrzennej, geomarketingu i reklamy. Aspekty wykorzystania GNSS coraz liczniej występują w grach, bazując przy okazji na rozszerzonej rzeczywistości.

Jednym z przykładów rozwoju rynku GNSS jest ciągły wzrost zainteresowania konkursem Galileo Masters i powstanie programu akceleracyjnego Space3ac. Akcelerator (www.space3.ac) ma za zadanie wesprzeć projekty związane z obserwacjami ziemi, ale można w nim rozwinąć także ogólny potencjał do pracy z aplikacjami zintegrowanymi, nawigacją satelitarną i telekomunikacją.

Zgłoszenia do konkursu Galileo Masters składane są przez stronę www.esnc.info do 30 czerwca. Natomiast zainteresowani udziałem w programie akceleracyjnym czas na zaaplikowanie mają do dziś, czyli 20 czerwca. Więcej informacji www.space3.ac.

Comments are closed.