Konferencje kosmiczne w Warszawie

0

Między siódmym a dziesiątym czerwca w Warszawie odbyły się trzy wydarzenia związane z krajowym i europejskim sektorem kosmicznym

Siódmego czerwca na terenie Ministerstwa Rozwoju odbyło się spotkanie polskich firm oraz dyrekcji Departamentu Nauki Europejskiej Agencji Kosmicznej. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim współpracy w zakresie upstream. Otylia Trzaskalska Stroińska z Polskiej Delegacji do ESA podsumowała krajową działalność w sektorze, zarówno przedstawiając założenia polskiej polityki kosmicznej jak i prezentując udział polskich instytutów i firm w międzynarodowych misjach badawczych.

Frédéric Safa z Future Missions Office ESA przedstawił sposoby współpracy z agencją, wymieniając zasady funkcjonowania przetargów w agencji, systemu EMITS czy skali TRL. Na prezentacji pokazane zostały również plany badawcze agencji na najbliższe dekady (tzw. Cosmic Vision).

Ciekawym przykładem misji, która zostanie ogłoszona pod koniec 2016 roku jest Gravitation Wave Observatory, która bazuje na doświadczeniach zebranych przez Lisa Pathfinder. Gravitation Wave Observatory ma zostać wystrzelona w 2034 roku. W jej skład wejdą trzy sondy lecące w formacji w odległości kilku milionów kilometrów od siebie. Pomiary odległości pomiędzy poszczególnymi sondami wykonane z pikometrową dokładnością pozwolą na lepsze poznanie właściwości fal grawitacyjnych.

Kadr prezentacji o misji Gravitation Wave Obserwatory / ESA

Kadr prezentacji o misji Gravitation Wave Obserwatory / ESA

Celem samego wydarzenia było upowszechnienie wiedzy na temat programu oraz identyfikacja obszarów kompetencji związanych z potencjałem przemysłowym i naukowym Polski. Dzień Przemysłu Polskiego ma posłużyć również nawiązywaniu kontaktów przemysłowych i instytucjonalnych, które powinny umożliwić udział polskich podmiotów w przygotowaniu i realizacji przyszłych misji naukowych ESA. W programie spotkania, po sesji wprowadzającej, zaplanowane zostały około 20-minutowe spotkania bilateralne polskich podmiotów z przedstawicielami ESA.

W środę, ósmego czerwca odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego (ZPSK). Naszą relację z tego wydarzenia można przeczytać tutaj. W piątek, dziesiątego czerwca odbyła się zaś konferencja naukowa „Kosmos w prawie i polityce, prawo i polityka w kosmosie” zorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych oraz Uniwersytet Warszawski.

Konferencja dotyczyła aktualnych zagadnień związanych z prawem kosmicznym, regulowanych głównie przez traktaty międzynarodowego prawa kosmicznego oraz Komitet do spraw Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej ONZ. Przykładem może być obowiązek rejestrowania satelitów w ONZ, który w praktyce w ostatnich latach niespełniany jest przez większość aktorów.

Bardzo ciekawą prezentację przedstawił dr Jakub Ryzenko pytając, gdzie polski sektor kosmiczny może znaleźć się za dziesięć lat w 2026 roku. Podkreślił przy tym, że w momencie przystępowania Polski do ESA nie byliśmy jeszcze w stanie dokładnie odpowiedzieć na tę kwestię. Jednocześnie dr Ryzenko zwrócił uwagę na kreatywność polskich studentów oraz środowisk startupowych, ujawniających się chociażby w wynikach konkursu Galileo Masters czy sukcesach studenckich łazików marsjańskich.

Następujące przykłady czego można oczekiwać za 10 lat w ramach polskiej działalności kosmicznej zostały zaproponowane:

  • Autonomia w zakresie satelitarnej Obserwacji Ziemi dla potrzeb bezpieczeństwa narodowego, rola regionalnego lidera w tej dziedzinie (od Tallina do Budapesztu i Sofii)
  • Większa efektywność działań w sytuacjach kryzysowych i zarządzania ryzykiem
  • Administracja publiczna sprawnie wykorzystuje informacje z Obserwacji Ziemi
  • Zaplecze informatyczne zapewniające sprawne przetwarzanie i wykorzystanie danych z Obserwacji Ziemi w regionie Europy Środkowej i Wschodniej
  • Polskie firmy i instytucje naukowe świadczą usługi oparte na technikach satelitarnych w państwach rozwijających się
  • Grupa polskich firm specjalizuje się w niszowych obszarach operacji orbitalnych i dąży do osiągnięcia pozycji lidera
  • Polskie instytucje rozwijają niszowy obszar w eksploracji Księżyca (np. autonomia robotów mobilnych, manipulatory)

Jednocześnie w ramach analogii do rozwoju sektora kolejowego w różnych zaborach w XIX wieku dr Ryzenko zadał pytanie: Czy w Polsce stać nas na to, aby nie uczestniczyć w rozwoju technologii które mogą zmienić rozwój gospodarczy regionu?

Comments are closed.