Galileo Masters w Badenii-Wirtembergii

1

Dwudziestego i dwudziestego pierwszego czerwca w Badenii-Wirtembergii odbyły się polsko-niemieckie spotkania dotyczące konkursu Galileo Masters.  

Badenia-Wirtembergia to jeden z krajów związkowych Republiki Federalnej Niemiec. Stolicą tego regionu jest Stuttgart. Położony na południowym zachodzie tego państwa, jest to jeden z regionów posiadający silny sektor technologiczny. To właśnie tam produkowana jest m.in. duża część sensorów MEMS, instalowanych w telefonach komórkowych wielu producentów z całego świata. Jest to także region, w którym obecna jest duża część niemieckiego sektora kosmicznego, zarówno w branży upstream, jak i downstream. Znajduje się tutaj także kilka firm, które specjalizują się w zaawansowanych rozwiązaniach opartych o nawigację satelitarną (GNSS).

Badenia-Wirtembergia organizuje konkurs European Satellite Navigation Competition (ESNC), nazywany także “Galileo Masters”, nieustannie od 2006 roku. Zgłoszenia z tego regionu charakteryzują się bardzo wysoką jakością merytoryczną i często uzyskują wysoką punktację na spotkaniu ekspertów wszystkich edycji konkursu. Ta wysoka jakość ma związek z charakterystyką zgłoszeń: zwykle pochodzą one od lokalnych firm technologicznych, znacznie rzadziej od studentów, osób indywidualnych czy grup akademickich. Przekłada się to na wyraźniejsze ukierunkowanie na potrzeby rynkowe, co jest ważną częścią punktacji zgłoszeń.

Informacja o prezentacji na temat polskiej edycji konkursu Galileo Masters / Credits - IHK Reutlingen

Informacja o prezentacji na temat polskiej edycji konkursu Galileo Masters / Credits – IHK Reutlingen

W 2016 roku organizator edycji Galileo Masters z Badenii-Wirtembergii, organizacja o nazwie IHK Reutlingen, zaprosił przedstawiciela polskiej edycji tego konkursu. Na dwóch spotkaniach, 20 i 21 czerwca, przedstawiciel z Polski zaprezentował dotychczasowe dokonania ESNC, począwszy od pierwszej edycji w 2012 roku poprzez edycje 2014 i 2015. Spotkania odbyły się w Reutlingen oraz w Heidelbergu – dwóch miastach, w których funkcjonują firmy wykorzystujące GNSS do swoich rozwiązań.

W Badenii-Wirtembergii Polska jest widziana jako kraj o dynamicznym sektorze IT oraz miejscu, w którym powstają nowe firmy technologiczne. Pojawiły się pytania o możliwości współpracy w sektorze kosmicznym, co jest możliwe, jeśli zaakceptowane zostaną projekty międzynarodowe w ramach polskiego programu kosmicznego. Z zainteresowaniem spotkały się także odbywające się w Polsce konferencje technologiczne, takie jak infoShare, który w tym roku odbył się w połowie maja w Gdańsku.

W tegorocznej edycji konkursu Galileo Masters z Badenii-Wirtembergii, pojawił się również polski akcent. Jeden z finalistów tej niemieckiej edycji otrzyma nagrodę w postaci możliwości przyjazdu do Polski na wybraną konferencję sektora IT lub space do końca tego roku.

Termin zgłoszeń w konkursie “Galileo Masters” upływa 30 czerwca.

1 komentarz

  1. Tajemnicza organizacja o nazwie IHK Reutlingen, to regionalna izba przemysłowo-handlowa w miejscowości Reutlingen 😉