European Space Solutions 2016

0

Pomiędzy 30 maja a 3 czerwca w Hadze odbyła się konferencja European Space Solutions, dotycząca wykorzystywania danych satelitarnych. Na miejscu obecne były również polskie akcenty.

Europa obecnie buduje dwa zaawansowane systemy satelitarne: Galileo (nawigacja) i Copernicus (obserwacje Ziemi). Oba systemy mają dostarczać wysokiej jakości dane, które można wykorzystać do wielu praktycznych celów.

Od kilku lat Komisja Europejska (KE) organizuje konferencję European Space Solutions (ESS) w różnych miastach krajów należących do UE. Wydarzenia zwykle dzielą się na część wykładową i warsztatową oraz część wystawową, na której prezentowane są różne projekty, m.in. te realizowane w ramach programu Horyzont 2020 (H2020).

Pomiędzy 30 maja a 3 czerwca ESS odbyła się w Hadze. Tym razem było to dość duże wydarzenie, na które zjechało się ponad tysiąc osób. Popularność tej edycji ESS z pewnością ma częściowy związek z holenderskim sektorem kosmicznym, który jest bardzo aktywny i stanowi ważną część europejskiej branży technologicznej.

Stanowisko projektu POSITION - Łukasz Wilczyński (European Rover Challenge) i Krzysztof Kanawka (projekt POSITION) / Credits - Blue Dot Solutions

Stanowisko projektu POSITION – Łukasz Wilczyński (European Rover Challenge) i Krzysztof Kanawka (projekt POSITION) / Credits – Blue Dot Solutions

Wystawa na tegorocznej konferencji została podzielona na kilka elementów: sekcję dotyczącą nawigacji satelitarnej, sekcję związaną z obserwacjami Ziemi, badaniom kosmicznym oraz oddzielnej sekcji holenderskiej. Na wystawie pojawił się ważny polski akcent – stanowisko projektu POSITION, który jest realizowany w Polsce od początku 2015 roku. Innym polskim akcentem była obecność przedstawicieli Krajowego Punktu Kontaktowego oraz organizatora zawodów European Rover Challenge. Łącznie z Polski przyjechało kilkunastu przedstawicieli POLSA, ministerstw oraz przemysłu.

Pierwszego dnia odbyły się ważne przemówienia przedstawicieli KE, w tym Elżbiety Bieńkowskiej, która jest odpowiedzialna m.in. za kształtowanie i rozwój europejskiej polityki kosmicznej oraz rozwoju rynku tego przemysłu. Z kolei drugiego dnia ESS doszło do ogłoszenia pierwszej wersji “deklaracji haskiej”, która w najbliższych tygodniach będzie finalizowana. Deklaracja opiera się o pięć podstawowych założeń:

  • konkurencja w sektorze kosmicznym nie powinna odbywać się pomiędzy poszczególnymi europejskimi państwami, ale z resztą świata,
  • sektor kosmiczny przyczynia się do realnych korzyści na Ziemi, tym samym inwestycje w niego są zasadne,
  • fundusze publiczne nie powinny być jedynym ani podstawowym źródłem nakładów na projekty z sektora kosmicznego,
  • ważnym aspektem jest gwarancja dostępu do danych dla europejskich firm z europejskich satelitów, także w perspektywie długoterminowej,
  • świadomość sektora kosmicznego w Europie jest wciąż dramatycznie niska i potrzeba więcej działań w tym zakesie.

W ciągu kolejnych dni konferencji odbyły się panele dotyczące powiązania danych satelitarnych z rolnictwem, transportem, sektorem morskim, kwestiami klimatycznymi, opieką zdrowotną, energetyką, gospodarką wodną oraz współpracy z Azją. Dużym zainteresowaniem cieszył się panel dotyczący konkursów Galileo Masters i Copernicus Masters. Zorganizowany został także oddzielny panel dotyczący tematyce specjalnej usługi Galileo PRS. To wydarzenie było otwarte tylko dla obywateli UE, jednak spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem. Na panelu przedyskutowano obecny stan PRS oraz przykłady projektów wykorzystania PRS.

(BDS, POSITION)

Comments are closed.