Rozpoczęcie konferencji GLIS 2016

0

Już dzisiaj rozpoczyna się konferencja GLIS 2016.

Dzisiaj, 6 czerwca, rozpoczęła się w Genewie doroczna konferencja Międzynarodowej Federacji Astronautycznej (IAF) Global Conference on Space and the Information Society.

Pierwsza sesja plenarna konferencji będzie poświęcona działalności Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU). Unia ma bardzo duży wpływ na wykorzystanie przestrzeni kosmicznej, gdyż, między innymi, reguluje sposób wykorzystania poszczególnych zakresów pasma fal elektromagnetycznych i reguluje dostęp do orbity geostacjonarnej.

W trakcie sesji omówione zostaną przede wszystkim decyzje zeszłorocznej Światowej Konferencji Radiołączności (World Radiocommunication Conference). Przyjęto na niej wiele ustaleń mających wpływ na działalność w przestrzeni kosmicznej, takie jak ochrona pasma C na potrzeby łączności w przestrzeni kosmicznej, czy te dotyczące globalnego śledzenia ruchu lotniczego.

Sesji przewodniczył będzie przedstawicielka ITU, Yvon Henri (szefowa departamentu przestrzeni kosmicznej w Biurze Radiołączności ITU). W panelu zasiądą: Khalid Al-Awadi (urząd regulacji telekomunikacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich), Daniela Genta (Stowarzyszenie Operatorów Satelitarnych ESOA, region EMEA), Robin Geiss (Uniwersytet Glasgow), John Purvis (SES) i Badri Younes (NASA).

GLIS 2016 potrwa do jutra, 7 czerwca.

(IAF)

Comments are closed.