Nowe projekty nawigacyjne w ramach programu Horyzont 2020

0

Europejska Agencja Nawigacji Satelitarnej (GSA) opublikowała listę trzynastu nowych projektów dotyczących praktycznego wykorzystania nawigacji satelitarnej w ramach programu Horyzont 2020.  

Jednym z obszarów tematycznych programu Horyzont 2020 (H2020) jest przestrzeń kosmiczna i praktyczne wykorzystanie „kosmicznych” technologii na Ziemi. Prace będą związane głównie z systemami Galileo i Copernicus, które uruchomione zostaną w pełni w trakcie trwania programu H2020.

Na finansowanie projektów w programie H2020 w zakresie przemysłu kosmicznego zaplanowano budżet o wielkości ponad 1 miliarda EUR. Tematyka nawigacji satelitarnej (GNSS) jest w dużej części koordynowana przez Europejską Agencję Nawigacji Satelitarnej (GSA), której siedziba znajduje się w Pradze.

W styczniu 2015 roku ruszyła realizacja pierwszych projektów koordynowana przez GSA. Wśród nich jest projekt POSITION (POlish Support to Innovation and Technology IncubatiON), w którym liderem jest polska firma Black Pearls VC z Gdańska.

Niedawno GSA opublikowała listę najnowszych trzynastu zaakceptowanych projektów. Projekty dotyczą wykorzystania GNSS w sektorach takich jak lotnictwo (trzy projekty), systemy mobilne (jeden projekt), sektor morski (jeden projekt), transport morski (dwa projekty), kolejnictwo (dwa projekty), ratownictwo (dwa projekty) oraz miernictwo (dwa projekty). Całkowita wartość dofinansowania tych trzynastu projektów to niemal 25 mln EUR.

Te projekty są realizowane w większości przez włoskie, francuskie, hiszpańskie i niemieckie podmioty. Łącznie firmy, uczelnie i instytuty naukowe z tych czterech państw stanowią ponad 60% partnerów w tych projektach. Łącznie w najnowszych projektach H2020 w tematyce GNSS uczestniczą podmioty z 22 państw, w tym z państw spoza Europy (np. Indie, Senegal czy USA).

W najnowszym “rozdaniu” uczestniczy tylko jeden podmiot z Polski. W projekcie MOBNET (MOBile NETwork for people’s location in natural and man-made disasters) uczestniczy jako partner Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Celem tego projektu jest wykorzystanie możliwości, jakie są dostępne dzięki usługom EGNOS oraz europejskiej konstelacji Galileo w poszukiwaniu i lokalizacji izolowanych ofiar katastrof. MOBNET ma także pomóc przy służbom takim jak policja w monitorowaniu nielegalnego ruchu transgranicznego.

Tylko jedno uczestnictwo polskiego podmiotu w najnowszych projektach GNSS w ramach programu H2020 to z pewnością niesatysfakcjonująca aktywność. Jest to prawdopodobnie wynik dość niskiej świadomości o programie H2020 w Polsce oraz być może w ogóle tematyki GNSS. Warto się jednak zainteresować nawigacją satelitarną, gdyż jej aplikacje to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż technologicznych na całym świecie.

(GSA)

Comments are closed.