CAMK wykona studium wykonalności budowy satelity astronomicznego

0

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika wygrało przetarg Polskiej Agencji Kosmicznej na wykonanie studium wykonalności satelity obserwującego niebo w paśmie UV.

Opracowanie ma zostać oddane do września 2016 roku. Mały satelita naukowy miałby prowadzić obserwacji naukowe w zakresie zmian jasności gwiazd oraz ich składu chemicznego. Badania mają być prowadzone w paśmie ultrafioletowym.

Na ogłoszony przez Polską Agencję Kosmiczną 11 lutego przetarg wpłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika, które już wcześniej prowadziło badania obserwacji satelitarnych w ramach projektu BRITE-PL.

Celem studium wykonalności jest analiza techniczna projektu jak i przedstawienie możliwości polskiego przemysłu w budowie satelity. Umowy między Polską Agencją Kosmiczną a CAMK została podpisana 12 maja przez kierowników obu instytucji.

Dotychczas na orbicie znalazły się trzy polskie satelity:

  • PW-Sat – studencki satelita testujący technologie deorbitacyjne (start w 2012 roku)
  • BRITE-PL Lem – satelita polsko-kanadyjsko-austriackiej konstelacji BRITE, służący do badań jasności gwiazd (start w 2013 roku)
  • BRITE-PL Heweliusz – drugi polski satelita konstelacji BRITE (start w 2014 roku)

Czwartym polskim satelitą będzie prawdopodobnie PW-Sat 2, budowany przez Studenckie Koło Astronautyczne Politechniki Warszawskiej. Start nastąpi prawdopodobnie w 2017 roku. Następnym w kolejności będzie zapewne Sat-AIS-PL rozwijany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe kierowane przez Creotech Instruments. Satelita będzie zbierał informację z automatycznego systemu identyfikacji statków (AIS) na potrzeby monitorowania i nadzoru bezpieczeństwa ruchu morskiego.

Comments are closed.