Lądownik misji Shijian-10 powrócił na Ziemię.

0

Po niemal dwutygodniowym locie, kapsuła misji Shijian-10 wylądowała na terenie Mongolii Wewnętrznej.

Lądownik osiadł na spadochronach w chorągwi Siziwang (jednostka administracyjna o randze powiatu) w poniedziałek 18 kwietnia o godzinie 10.30 CEST. Na pokładzie znajduje się zespół 19 modułów badawczych, wybranych spośród ponad 200 zgłoszonych aplikacji. Badania obejmują takie dziedziny jak: fizyka cieczy, spalanie w przestrzeni kosmicznej, inżynieria materiałowa, czy biotechnologia. Naukowcy również będą badać wpływy mikrograwitacji na rozwój roślin i zwierząt, w szczególności, w jakim stopniu promieniowanie kosmiczne niszczy DNA.

Lądownik misji Shinjian-10 / Credits: CNSA

Lądownik misji Shinjian-10 / Credits: CNSA

Zdaniem badaczy, wyniki badań będą niezwykle pomocne w planowaniu misji załogowych. Jeden z eksperymentów Shijian 10 został opracowany przy współudziale Europejskiej Agencji Kosmicznej, Chińskiego Narodowego Centrum Nauk Kosmicznych oraz francuskich i chińskich przedsiębiorstw naftowych. Jego celem jest zbadanie efektu Soreta dla ropy naftowej.

Efekt Soreta jest to proces termomechaniczny wywołany różnicą temperatur w ośrodku i polega na przemieszczaniu się cząsteczek w roztworze lub mieszaninie na skutek gradientu temperatur, prowadząc do zaburzenia jednorodności. Eksperyment pomoże naukowcom lepiej zrozumieć mechanizm magazynowania się ropy naftowej w naturalnych zagłębieniach pod powierzchnią Ziemi.

Eksperyment badania efektu Soreta na ropę naftową / Źródło: ESA, A. Verga

Eksperyment badania efektu Soreta na ropę naftową / Źródło: ESA, A. Verga

Na eksperyment składa się 6 niewielkich próbek, umieszczonych w tytanowych cylindrach, pod ciśnieniem 500 razy większym niż panującym powyżej poziomu morza na Ziemi (przypomina to warunki, jakie zachodziły, gdy ropa zbierała się pod skorupą ziemską). Naukowcy będą badać zachowanie się cząsteczek ropy pod wpływem różnych temperatur.

Jak podaje Europejska Agencja Kosmiczna, był to pierwszy eksperyment tej instytucji, realizowany przy użyciu chińskiego statku kosmicznego. ESA planuje zwiększyć poziom współpracy z Chińską Republiką Ludową także w zakresie lotów załogowych. W 2012 roku część astronautów agencji rozpoczęło naukę języka mandaryńskiego. Prawdopodobnie wspólne loty odbędą się dopiero do nowej chińskiej stacji kosmicznej, której budowa rozpocznie się około 2020 roku.

Comments are closed.