Kick-off projektu DART

0

18 kwietnia 2016 roku w Instytucie Lotnictwa odbyło się spotkanie inaugurujące projekt Direct AiR Transport (DART). W projekcie DART mają być wykorzystywane lotniska, samoloty i piloci aeroklubów w celu realizacji podróży służbowych.

W projekcie DART zakłada się wykorzystanie samolotów, pilotów i lotnisk aeroklubowych, co pozwoli na zmniejszenie bariery wejścia związanego z inwestycjami przy wdrożeniu systemu.

„Chodzi o skrócenie dystansu między klientem a dostawcą. Usługi lotnicze są bardzo silnie regulowane, muszą spełniać wiele wymagań, z drugiej strony zasoby lotnicze nie są w pełni wykorzystane. Zbudowanie takiego rozproszonego systemu na bazie istniejącej infrastruktury daje szansę na stworzenie przewoźnika, który kosztowo będzie bardziej przystępny niż obecne usługi taksówek powietrznych”. – powiedział skarbnik Aeroklubu Polskiego Marcin Prusaczyk.

Zakres projektu obejmuje zagadnienia prawne, wykorzystanie procedur podejściowych GNSS na lotniskach aeroklubowych, zdalnych lotniskowych służb informacji powietrznej, a także analizę rynku i biznesplan.

Studium wykonalności projektu DART (Direct Air Transport) ma zakończyć się w styczniu przyszłego roku i ma znaleźć odpowiedź na pytanie, czy realne jest stworzenie przewozów powietrznych na odległości 300-1000 km, przy prędkości przelotowej 220-300 km/h. Zalety tego rozwiązania to podróż bezpośrednio do celu, bez przesiadek, konieczności nocowania i prowadzenia samochodu. Projekt zakłada wykorzystanie małych lotnisk także przy niesprzyjającej pogodzie, co wymagałoby jednak wyposażenia ich w nowe systemy, w tym nawigacji satelitarnej i informacji meteorologicznej.

Jak mówi Krzysztof Samp, reprezentujący lidera konsorcjum firmę ITTI: „Część zasobów może być dostępna po niskich kosztach – aerokluby mają lotniska, samoloty i pilotów, ale trzeba też zbadać zapotrzebowanie. Koledzy z Instytutu Lotnictwa robili takie badania w poprzednich latach, liczby były obiecujące. Gdyby pewną część delegacji w przedziale 300-1000 km udało się zrealizować przy wykorzystaniu tej usługi, przychody byłyby znaczące”

Projekt jest współfinansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Koordynatorem projektu jest firma ITTI, partnerami, obok Instytutu Lotnictwa są MLabs oraz Aeroklub Polski. Zakończenie projektu planowane jest na 18 stycznia 2017 roku.

Comments are closed.