Creotech inwestuje w centrum badawczo-rozwojowe

0

Inwestycja pochłonie ponad 4 mln złotych i obejmie stworzenie zaplecza projektowego, prototypowni i zaplecza testowego na potrzeby projektów kosmicznych.

Projekt zakłada rozwój posiadanego zaplecza produkcyjnego o centrum badawczo-rozwojowe. Inwestycja obejmuje budowę zaplecza projektowego dla układów satelitarnych, w szczególności układów kontroli satelitów, układów dystrybucji zasilania, oraz układów pozycjonowania i kamer stosowanych w przestrzeni kosmicznej.

Powstanie także prototypownia układów kosmicznych, pozwalająca na szybkie wytworzenie, przy zachowaniu standardów przemysłu kosmicznego, zaprojektowanych układów przeznaczonych dla misji kosmicznych oraz zaplecze testowe dla zaprojektowanych i wykonanych prototypów. Inwestycja zlokalizowana zostanie w siedzibie firmy w Piasecznie pod Warszawą.

Dzięki tej inwestycji Creotech Instruments S.A., lider polskiego sektora kosmicznego, będzie w stanie samodzielnie projektować poszczególne podzespoły oraz całe systemy satelitarne, produkować ich prototypy oraz testować je w warunkach zbliżonych do kosmicznych.

 – Realizacja tego projektu pozwoli na zwiększenie tempa realizowanych projektów, obniżenie kosztów oraz podwyższenie niezawodności naszych procesów produkcyjnych i produktów – mówi dr Grzegorz Brona, Prezes Creotech Instruments S.A. – Dzięki tej inwestycji Creotech będzie w stanie zrezygnować z części dotychczasowych zagranicznych podwykonawców i większą część prac realizować własnymi siłami, a to oznacza wzrost rentowności.

Po zakończeniu inwestycji Creotech stanie się jedyną polską firmą oferującą pełną usługę związaną z projektowaniem i wykonywaniem lotnych komponentów systemów satelitarnych. Da to potencjał do pozyskiwania oraz realizacji nowych projektów, przyczyni się do wzmocnienia pozycji na arenie międzynarodowej oraz zwiększy możliwości wciągania do współpracy przy projektach kosmicznych innych firm, które nie dysponują tak rozbudowanym zapleczem. Wartość projektu wynosi ponad 4 mln złotych, a kwota dofinansowania wyniesie prawie 1,8 mln złotych.

Comments are closed.