Opportunity: 10-16 marca

0

Opportunity musiał wycofać się z próby dotarcia do „Pvt. Joseph Whitehouse”.

Marsjański łazik Opportunity przebywa w Dolinie Maratońskiej, przy krawędzi krateru. W połowie marca robot poruszał się po grani Knudsena. Głównym zadaniem naukowym Opportunity są badania wychodni skalnych w poszukiwaniu obecności minerałów ilastych.

Celem krótkoterminowym było dotarcie do obiektu nazwanego „Pvt. Joseph Whitehouse” (na cześć członka Korpusu Odkrywczego, jednostki armii USA z początku XIX wieku, powołanej przez Thomasa Jeffersona, która eksplorowała nowo nabyte terytorium Luizjany). Jednak z uwagi na trudny teren, m.in. zbocza o nachyleniu ponad 30 stopni, robot nie mógł go osiągnąć. W trakcie sol 4311 (10 marca 2016) łazik przemieścił się tylko o 9 centymetrów z zaplanowanych 20 metrów. Była to trzecia próba dotarcia do tego celu. Dwa dni później zaordynowano zawrócenie i cofnięto łazik o 2 metry.

Zebrano dokumentację fotograficzną z kamer nawigacyjnych i panoramicznych. Wykonano też pomiary argonu w atmosferze, za pomocą spektrometru APXS.

W ciągu sol 4316 łazik zjechał kolejne 6,7 metra, aby podążać dalej wzdłuż grani Knudsena.

Na dzień 15 marca 2016 (sol 4316) panele ogniw słonecznych generowały 559 Wh energii elektrycznej. Tau atmosfery wynosiło 0,524. Współczynnik zapylenia paneli wynosił 0,760. Przebieg Opportunity wynosił 42,67 km.

(NASA/JPL)

Comments are closed.