Rekordowe zainteresowanie naborem do korpusu astronautów

0

NASA otrzymała rekordową ilość zgłoszeń do najnowszego, dwudziestego drugiego naboru do korpusu astronautów. Aplikację wysłało 18300 osób.

Poprzedni rekord został ustanowiony w 1978 roku, gdy rekrutacja była związana z rozpoczynającym się wówczas programem wahadłowców kosmicznych. Amerykańska Agencja Kosmiczna NASA co kilka lat prowadzi nabór do korpusu astronautów. Ostatnie dwa odbyły się w 2009 oraz 2013 roku. Wybrano wówczas kolejno po 9 oraz 8 kandydatów.

W czerwcu przyszłego roku ogłoszone zostaną wyniki najnowszej rekrutacji. Z ogromnej ilości chętnych osób wybranych zostanie grupa licząca 8-14 kandydatów, którzy w sierpniu 2017 rozpoczną dwuletni trening w centrum NASA im. Johnsona. Dopiero po jego ukończeniu formalnie będą mogli zostać przydzieleni do konkretnych misji załogowych.

Moduł serwisowy pierwszego Oriona / Credits: NASA

Moduł serwisowy pierwszego Oriona / Credits: NASA

Cześć 22 grupy astronautów NASA prawdopodobnie będzie miała szansę uczestniczyć w lotach poza niską orbitę okołoziemską na pokładzie statku Orion. Trzeba jednak pamiętać, że pod hasłem “księżycowym i marsjańskim” ogłaszano również wybór kandydatów od 2004 roku. Opóźnienia i anulowanie księżycowego programu Costellation zrewidowały te plany.

Obecnie NASA w ramach programu “Flexible Path” rozwija kapsułę Orion oraz wielką rakietę SLS. Pierwszy lot załogowy (Exploration Mission 2) na orbitę okołoksiężycową obecnie zakłada się na 2021 rok. Jednak nieoficjalnie od dawna mówi się, iż termin ten nie zostanie dotrzymany, a opóźnienie może wynieść nawet dwa lata. Nadal nie znane są szczegóły kolejnych lotów załogowych, choć na wewnętrznych prezentacjach NASA mówi się o kolejnych lotach na orbitę okołoksiężycową (i utworzeniu tam małej stacji kosmicznej), lotach do astroid czy nawet na orbitę okołomarsjańską w latach trzydziestych XXI wieku.

Rakieta SLS - jeden z obecnie najdroższych projektów NASA / Credits - NASA

Rakieta SLS – jeden z obecnie najdroższych projektów NASA / Credits – NASA

Duża ilość zgłoszeń może wynikać z kilku czynników, takich jak udana kampania promocyjna w mediach społecznościowych, widoczne sukcesy firm takich jak SpaceX, czy nawet zainteresowanie wywołane produkcjami Hollywood w stylu Marsjanina.

Zapewne część osób wysyłających zgłoszenie ucieszy się nawet jak otrzyma oficjalny list odmowy. Należy jednak obserwować, jak NASA chciałaby skatalizować to zwiększone zainteresowanie lotami załogowymi i przekuć je na wspieranie własnych celów.

Comments are closed.