Osiemnaście nowych egzoplanet (luty 2016)

1

W pierwszej połowie lutego poinformowano o istnieniu 18 nowych planet pozasłonecznych oraz 7 brązowych karłów. Wśród egzoplanet są trzy małe obiekty.

Do początku lutego tego roku poinformowano o istnieniu siedmiu nieznanych wcześniej planet pozasłonecznych. Te wszystkie obiekty to gazowe giganty.

W pierwszej połowie lutego pojawiły się informacje o odkryciach kolejnych osiemnastu egzoplanet. W większości są to gazowe giganty, ale trzy z nich to małe obiekty.

Gazowe giganty otrzymały oznaczenia HD 143105 b, HIP 109600 b, HD 35759 b, HIP 109384 b, HD 220842 b, HD 12484 b, HIP 65407 b, HIP 65407 c, HD 39392 b, WASP-126 b, WASP-124 b, WASP-119 b, WASP-133 b, WASP-129 b i EPIC 888 b. Jest to zestaw gigantów, krążących zarówno blisko (tzw. “gorące Jowisze”), jak i nieco dalej od swych gwiazd (w odległościach do 1,13 jednostki astronomicznej).

Uwagę zwracają dwie stosunkowo masywne egzoplanety krążące w układzie HIP 65407. HIP 65407 b ma masę około 0,43 masy Jowisza i krąży w średniej odległości 0,18 jednostki astronomicznej w około 28 dni. Natomiast HIP 65407 c ma masę około 0,78 masy Jowisza i krąży w średniej odległości około 0,32 jednostki astronomicznej z czasem około 67 dni. Tak duże obiekty krążące blisko siebie sugerują dynamiczne zmiany w tym układzie planetarnym.

Ponadto, doniesiono o odkryciach trzech mniejszych egzoplanet krążących bardzo blisko swoich gwiazd macierzystych. Obiekty otrzymały oznaczenia K2-27 b, K2-10 b oraz EPIC 201295312 b. K2-27 b i K2-10 b to egzoplanety odkryte w trakcie fazy K2 obserwacji kosmicznego teleskopu Kepler.  Są to dwa “gorące Neptuny” będące blisko swoich gwiazd macierzystych. Natomiast EPIC 201295312 b ma masę około 12 mas Ziemi, czyli jest to potencjalnie mały “gorący Neptun”.

Poinformowano także o odkryciu grupy masywnych obiektów, które prawdopodobnie są brązowymi karłami a nie dużymi gazowymi gigantami. Obiekty otrzymały oznaczenia HD 160508 b, BD+24 4697 b, HD 77065 b, HD 283668 b, BD+26 1888 b, HD 122562 b oraz HD 134113 b. Masy tych obiektów to pomiędzy 24 a 53 masy Jowisza.

Ponadto, odkryto ciekawy obiekt PSO J318.5338-22.8603. Jest to prawdopodobnie “samotna planeta” o masie około 8 mas Jowisza. Ten obiekt należy do grupy beta Pictoris, czyli gwiazd, które wspólnie poruszają się mniej więcej w tym samym kierunku. Dzięki obserwacjom z teleskopu Gemini udało się wyznaczyć temperaturę tego obiektu – około 1100 K oraz obrót dookoła własnej – pomiędzy 5 a 10 godzin. Jest to jeden z niewielu znanych obiektów o masie planetarnej, który nie krąży dookoła żadnej gwiazdy.

Aktualnie lista znanych i potwierdzonych egzoplanet wynosi 2085 obiektów. Oprócz odkryć, od początku tego roku potwierdzono istnienie kilkunastu wcześniej wykrytych planet pozasłonecznych.

(EPE)

Jeden komentarz

  1. […aktualnie lista znanych i potwierdzonych egzoplanet wynosi 2085 roku….] proszę poprawić a koment usunąć 🙂