Opportunity po zimowym przesileniu

0

Opportunity ma już za sobą kolejne zimowe przesilenie na Marsie.

Trzeciego stycznia 2016 roku (sol 4246) łazik Opportunity był świadkiem przesilenia zimowego na Marsie. W związku z tym łazik został odpowiednio nachylony, by powiększyć ilość generowanej energii elektrycznej. Łazik znajduje się teraz w Dolinie Maratońskiej na zachodniej krawędzi krateru Endeavour.

W ostatnich dwóch tygodniach przed przesileniem, od 16 grudnia 2015 (sol 4229), łazik niewiele się poruszał. Tego dnia przejechał ostatnie 35 centymetrów, aby przygotować się do serii badań kontaktowych, jakie miał przeprowadzić w okresie zmniejszonej aktywności związanej z nadchodzącym przesileniem. Łazik nie pracował codziennie, poświęcając niektóre dni wyłącznie na ładowanie akumulatorów.

Badania przeprowadzane były z pomocą Rock Abrasion Tool (RAT), mikroskopu obrazujacego (MI) i rentgenowskiego spektrometru cząstek alfa (APXS). Od 22 grudnia do 1 stycznia badał cel „Pvt. John Potts“.

W dniu 3 stycznia 2016 panele generowały 449 Wh energii elektrycznej. Tau wynosiło 0,414 a współczynnik zapylenia ogniw, 0,658. Przebieg łazika wynosił 42,65 km.

(NASA/JPL)

Comments are closed.