Szersze pasmo dla SAR, czyli 25 cm na zdjęciach radarowych

0

Satelitarne SAR będą mogły korzystać z 2-krotnie większego pasma niż do tej pory. Otworzy to nowe możliwości dla tej technologii.

Od 2 do 27 listopada 2015 w Genewie trwała Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna WRC 2015, odbywająca się pod egidą Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej ITU.

Zobrazowanie ruchu statków i kontenerów w porcie Baltimore za pomocą radarowych obserwacji satelitą TerraSAR-X / Credit: Airbus D&S

Zobrazowanie ruchu statków i kontenerów w porcie Baltimore za pomocą radarowych obserwacji satelitą TerraSAR-X / Credit: Airbus D&S

Wśród wielu jej ustaleń osiągnięto także ważne porozumienie w sprawie kolejnych misji satelitarnych działających w paśmie X. Na potrzeby systemów obserwacji Ziemi bazujących na radarze z syntetyczną aperturą (Synthetic Aperture Radar, SAR) przyznano bowiem nowe częstotliwości. Podwojono obecne pasmo z 600 do 1200 MHz. Decyzja ta jest efektem czterech lat przygotowań i kilku tygodni wielostronnych rozmów.

Zwiększenie częstotliwości pracy SAR otwiera drogę do nowej jakości radarowych zdjęć satelitarnych a także nowego rodzaju usług bazujących na SAR. Dzięki przydzieleniu szerszego pasma częstotliwości satelity SAR nowej generacji będą mogły dostarczać obrazy o rozdzielczości 25 centymetrów oraz dane polarymetryczne umożliwiające wizualizację w kolorze i skuteczniejsze analizowanie ukształtowania terenu, m.in. infrastruktury i roślinności.

Usprawni to na przykład wykrywanie ruchu dzięki precyzyjniejszym danym o niestabilnych warstwach w pobliżu powierzchni Ziemi oraz zapewni wyższy stopień bezpieczeństwa na morzu dzięki wykrywaniu mniejszych łodzi i statków; w zastosowaniach środowiskowych na przykład w mapowaniu pokrycia i użytkowania gruntów oraz w monitorowaniu leśnictwa.

(Airbus, ITU)

Comments are closed.