Relacja z Interizon Day 2015

0

17 grudnia w Olivia Business Centre w Gdańsku odbyła się coroczna konferencja Interizon Day 2015.

Przedstawiciele branży ICT na Pomorzu już po raz szósty spotkali się, aby podsumować osiągnięcia mijającego roku oraz zapoznać się z możliwościami rozwoju na nadchodzące miesiące. Tegoroczny program konferencji koncentrował się na możliwościach internacjonalizacji dla firm działających w ramach Interizon oraz wskazywaniu narzędzi i sposobów na maksymalizację korzyści płynących z uczestnictwa w Klastrze.

Podczas konferencji została omówiona Inteligenta Specjalizacja Pomorza „Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie. Dr inż. Łukasz Kulas, współzałożyciel klastra, opowiadał o projekcie ACCUS (ang. adaptive cooperative control in urban systems), czyli systemie operacyjnym dla inteligentnych miast. To właśnie w Gdańsku nastąpić ma pilotażowe wdrożenie systemu smart city. Platforma ACCUS daje możliwość tworzenia aplikacji, która łączyć będzie dane z różnych systemów, np. energetyki czy transportu. Projekt ACCUS zgromadził już 28 partnerów z 7 krajów UE.

Wiele mówiło się także o zdobyciu przez Interizon tytułu Krajowego Klastra Kluczowego. Jest to duży sukces, ponieważ jedynie 7 klastrów w Polsce otrzymało tego typu wyróżnienie. Warto zauważyć, że Klaster Interizon pozostaje największym klastrem w Polsce, z którym związanych jest 130 firm, w tym 12 dużych przedsiębiorstw i 14 średnich. W Klastrze działa dedykowana grupa dla firm zainteresowanych sektorem kosmicznym.

Debata podczas Interizon Day 2015 / Źródło: Maciej Roszkowski

Debata podczas Interizon Day 2015 / Źródło: Maciej Roszkowski

Po wstępnych prelekcjach odbyła się debata, w której wziął udział przedstawiciel Blue Dot Solutions / Kosmonauta.net – dr Krzysztof Kanawka. Tematem debaty była kwestia internacjonalizacji. Prezes Blue Dot Solutions zwrócił uwagę, że w przypadku sektora kosmicznego internacjonalizacja jest wręcz czymś niezbędnym. Firmy z sektora kosmicznego, takie jak Blue Dot Solutions, muszą szukać partnerów nie tylko w Polsce i Europie, ale na całym świecie, ponieważ krajowy rynek jest zbyt mały.

Dawid Kentzer z Black Pearls VC zwrócił uwagę, że Polska ma infrastrukturę, kapitał, ludzi, wiele instrumentów, ale brakuje nam rozpoznawalności rodzimych firm w świecie. Zaznaczył, że do zdobycia rynków zagranicznych potrzebne jest wzmacnianie relacji i dzielenie się partnerami. Większość prelegentów podkreślała, że Pomorze ma dobry start w porównaniu z innymi regionami, ale nadal pozostaje wiele do zrobienia w zakresie współpracy pomiędzy biznesem, samorządem a nauką.

Interizon Day jest coroczną okazją do nawiązywania w przyjaznej atmosferze nowych kontaktów biznesowych i dzielenia się know-how.

Więcej informacji o klastrze można znaleźć na stronie www.interizon.pl

Comments are closed.