Polska uzyska dostęp do wojskowego satelity EO?

0

Na konferencji I3TO pojawiła się informacja, że Polska uzyska dostęp do danych z zagranicznego wojskowego satelity obserwacyjnego w 2017 roku.

Równolegle z procesem wejścia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) coraz bardziej stało się widoczne, że nasz kraj potrzebuje satelity lub nawet kilku satelitów obserwacji Ziemi (EO). Polski sektor wojskowy bardzo mocno akcentuje potrzebę posiadania satelitów zdolnych do prowadzenia obserwacji z dużą lub nawet bardzo dużą rozdzielczością.

21 stycznia 2014 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło konkurs na studium wykonalności systemu EO. Oferty można była składać do 19 lutego 2014 i NCBR otrzymał dwa wnioski projektowe: jeden koordynowany przez Wojskową Akademię Techniczną (WAT), a drugi kierowany przez Politechnikę Wrocławską. Druga oferta, złożona wraz z firmą SSTL, została odrzucona z przyczyn formalnych.

Konsorcjum koordynowane przez WAT składało się z kilku krajowych i zagranicznych podmiotów. Oprócz wspomnianej uczelni wojskowej w skład konsorcjum weszły: Centrum Badań Kosmicznych PAN, Politechnika Warszawska, Airbus Defence & Space, Polski Holding Obronny oraz WB Electronics.

Dwunastego marca 2015 roku WAT ogłosił wstępne wyniki prac koncepcyjnych nad polskim systemem EO. Zaproponowano wykorzystanie dwóch satelitów: wysokiej rozdzielczości (HR) i bardzo wysokiej rozdzielczości (VHR). Satelita HR miałby cywilno-wojskowe przeznaczenie (tzw. “dual use”), zaś satelita VHR byłby w pełni wojskowy. Satelity operowałyby z orbity okołobiegunowej, z wysokości około 600-700 km. Na ogłoszeniu wstępnych wyników był obecny przedstawiciel serwisu Kosmonauta.net.

Te studia koncentrowały się m.in. na możliwości budowy całego satelity lub jego komponentów. W najszybszym wariancie, w którym satelita byłby kupiony w całości za granicą, bez kooperacji z polskimi podmiotami. W tym wariancie satelita mógłby znaleźć się na orbicie w ciągu trzech lat.  Warianty z pewną współpracą polskich podmiotów przy budowie satelitów trwałyby kilka lat dłużej.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że NCBR wciąż nie zaakceptował wyników prac koncepcyjnych. Nieoficjalnie sugeruje się, ze NCBR oczekiwał bardziej specyfikacji satelitów a mniej możliwości ich budowy w Polsce. W związku z tym konsorcjum pod przewodnictwem WAT dalej prowadzi studia wykonalności. Warto tu zaznaczyć, że brak oficjalnych informacji na temat wyników tych studiów.

Dość nieoczekiwanie 1 grudnia 2015 na konferencji dotyczącej możliwości współpracy z Inspektoratem Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO) pojawiły się nowe informacje o dostępie polskiego wojska do danych satelitarnych. Z informacji przekazanych podczas tej konferencji wynika, że od 2017 roku Polska powinna uzyskać dostęp do optycznych danych z zagranicznego satelity wojskowego. Jednocześnie w 2016 roku ma zostać uruchomiony duży przetarg NCBR na budowę satelity (lub satelitów) obserwacji Ziemi. Zakres budowy oraz wstępne specyfikacje i oczekiwania nie są jednak jeszcze znane.

Dostęp do optycznych danych obserwacji Ziemi wydaje się być jednym ze wstępnych działań Wojska Polskiego w technikach satelitarnych. Warto tu przypomnieć, że w marcu 2014 roku Polska podpisała z Włochami umowę o dostęp do danych z radarowego systemu rozpoznania satelitarnego COSMO-SkyMed. Ponadto, w Białobrzegach pod Warszawą powstaje wojskowa stacja do odbioru danych satelitarnych. Pierwsze z COSMO-SkyMed powinny zostać odebrane przez tę stację w 2017 roku, zaś w 2020 roku ma ona osiągnąć pełną zdolność operacyjną.

Zdjęcie w galerii tego artykułu prezentuje przykładowy obraz uzyskany przez satelitę obserwacji Ziemi o bardzo dużej rozdzielczości. Zdjęcie zostało wykonane przez koreańskiego satelitę KOMPSAT-3.

Comments are closed.