FLEX – nowa misja ESA

0

ESA wybrała nową misję w ramach programu Earth Explorer. Będzie nią FLEX.

Satelita FLEX (na pierwszym planie) w tandemie z satelitą Sentinel-3 - wizja artystyczna / Credit: ESA/ATG medialab

Satelita FLEX (na pierwszym planie) w tandemie z satelitą Sentinel-3 – wizja artystyczna / Credit: ESA/ATG medialab

Pod koniec listopada 2015 ESA wybrała nową misję kosmiczną, która zostanie zrealizowana w ramach programu Earth Explorer. Agencja przychyliła się do rekomendacji Komitetu Doradczego ds. Nauk o Ziemi i wybrała misję FLEX – Fluorescence Explorer. Będzie to ósma misja tego programu, który podlega programowi Earth Observation Envelope Programme.

Zdaniem misji będzie mapowanie fluorescencji wegetacji w celu globalnego pomiaru fotosyntezy. Fotosynteza to proces biochemiczny, od którego zależy życie jakie znamy Ziemi. Rośliny, ale nie tylko, wykorzystują go, aby z ditlenku węgla i fotonów światła słonecznego otrzymywać odżywcze cukry.

Dzięki badaniom sondy FLEX naukowcy mają nadzieję wzbogacić swoją wiedzę na temat obiegu węgla między roślinnością a atmosferą, i tego jak fotosynteza wpływa na obieg węgla i wody w przyrodzie.

Pomiaru fluorescencji fotosyntetycznej liści na przykładzie liście soi poddawanej różnym stężeniom ozonu w powietrzu. Dwa liście po lewej, to próbka odniesienia. Dwa po prawej rosną w atmosferze z podwyższonym stężeniem ozonu. Widoczne jest zmniejszona efektywność fotosyntezy, szczególnie w obszarach oznaczonych kolorem niebieskim i fioletowym / Credit: Kim, M.S., McMurtrey, J.E., Mulchi, C.L., Daughtry, C.S.T., Chappelle, E.W., and Chen, Y.R. Steady-state multispectral fluorescence imaging system for plant leaves. Applied Optics, 40:157-166. 2001

Pomiaru fluorescencji fotosyntetycznej liści na przykładzie liście soi poddawanej różnym stężeniom ozonu w powietrzu. Dwa liście po lewej, to próbka odniesienia. Dwa po prawej rosną w atmosferze z podwyższonym stężeniem ozonu. Widoczne jest zmniejszona efektywność fotosyntezy, szczególnie w obszarach oznaczonych kolorem niebieskim i fioletowym / Credit: Kim, M.S., McMurtrey, J.E., Mulchi, C.L., Daughtry, C.S.T., Chappelle, E.W., and Chen, Y.R. Steady-state multispectral fluorescence imaging system for plant leaves. Applied Optics, 40:157-166. 2001

FLEX będzie pierwszą misją kosmiczną, która podejmie próbę zarejestrowania poświaty fluorescencyjnej powstającej w trakcie fotosyntezy. Emitowana jest ona w zakresie głębokiej czerwieni i bliskiej podczerwieni (400-800 nm, głównie 680-800 nm) i bierze się z emisji promieniowania przez wzbudzony wcześniej chlorofil. Co ważne, obserwacja fluorescencji może być wskaźnikiem stresu środowiskowego działającego na rośliny, co w przyszłości może pomóc w monitorowaniu i ochronie upraw oraz lasów.

Ze względu na analizowany zakres pasma elektromagnetycznego, FLEX będzie orbitował w formacji z satelitą Sentinel-3 programu Copernicus, aby można było łatwo połączyć dane z satelity FLEX z danymi optycznymi i termicznymi z Sentinela.

Start misji zaplanowany jest na rok 2022.

(ESA, ASI)

 

 

 

Comments are closed.