Projekt SpaceForMed zakończony

0

Piątego listopada w Marsylii odbyło się oficjalne zakończenie projektu ESA SpaceForMed, w którym uczestniczył zespół Blue Dot Solutions / Kosmonauta.net.

Jordania jest krajem zmagającym się z wyjątkowymi problemami z dostępem do wody. Celem projektu SpaceForMed, sfinansowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EIB), była identyfikacja możliwości usprawnienia bieżącej infrastruktury i usług w zakresie zarządzania zasobami wodnymi w tym kraju.

W zaproponowanych rozwiązaniach należało wykorzystać co najmniej dwa różne źródła danych satelitarnych, przykładowo obserwacje Ziemi czy nawigację satelitarną. Projekt zakładał również opracowanie analizy ryzyka oraz mapy drogowej dla wprowadzenia nowych usług na miejscowy rynek.

W ramach projektu firma Blue Dot Solutions zidentyfikowała pięć wstępnych usług satelitarnych dla potrzeb jordańskiego rynku gospodarki wodnej, z których dwa zostały wybrane do dalszej analizy. W zespole Blue Dot Solutions pracowali interdyscyplinarni specjaliści, którzy łączyli takie dziedziny wiedzy jak: arabistyka, ekonomia czy zarządzanie projektami kosmicznymi.

Dr Krzysztof Kanawka z Blue Dot Solutions przedstawia wyniki projektu SpaceForMed w Marsylii / Credits: Michał Moroz

Dr Krzysztof Kanawka z Blue Dot Solutions przedstawia wyniki projektu SpaceForMed w Marsylii / Credits: Michał Moroz

Z tak szerokim zakresem wiedzy udało się otrzymać wyniki, które brały pod uwagę nie tylko kwestie biznesowo-technologiczne. Powodzeniem zakończyła się identyfikacja obszarów, w których rozwiązania zostałby najlepiej przyjęte na miejscowym rynku. Aby lepiej osiągnąć ten cel, zespół udał się na dwa tygodnie do Ammanu, gdzie rozmawiał z przedstawicielami ministerstw, firm konstrukcyjnych czy międzynarodowych instytucji. Dzięki temu, że w zespole były osoby płynnie posługujące się językiem arabskim, udało się dogłębnie poznać lokalne uwarunkowania.

Wyniki pracy zostały zaprezentowane 5 listopada, podczas Tygodnia Ekonomicznego Basenu Morza Śródziemnego, który odbywał się w Marsylii. Na specjalnej sesji obecne były cztery inne firmy, które brały udział w programie Space4Med: Mott MacDonald, Noveltis, TIS.PT oraz GMV. Każdy podmiot zajmował się innym krajem Basenu Morza Śródziemnego.

Z radością możemy powiedzieć, że nasze wyniki zostały bardzo dobrze ocenione przez ESA oraz EIB, oraz że zaproponowane rozwiązania będziemy dalej rozwijać w ramach naszej działalności.

Comments are closed.