Spotkania eksperckie Galileo Masters 2015

0

Pod koniec września i na początku października odbyły się spotkania ekspertów tegorocznej edycji konkursu Galileo Masters. Spotkanie w Gdańsku miało na celu wyłonienie polskich finalistów, natomiast praskie zwycięzcę ponadregionalnego.

European Satellite Navigation Competition (ESNC), inaczej nazywany Galileo Masters, uznawany jest za najważniejszy konkurs dla zainteresowanych technologiami satelitarnymi, którzy myślą o karierze w sektorze kosmicznym, założeniu startupu lub dywersyfikacji dotychczasowych działań. Do realizacji mogły być zgłaszane pomysły na aplikacje, urządzenia bądź technologie wykorzystujące nawigację satelitarną.

Zamkniecie zgłoszeń do konkursu nastąpiło 6 lipca. Do wszystkich regionalnych edycji nadesłano łącznie 515 kompletnych wniosków. Z Polski napłynęły aż 64 zgłoszenia i tym samym nasz kraj zajął pierwsze miejsce jeśli chodzi o ilość zgłoszonych pomysłów. Jest to ogromny sukces i ważny dowodów na to, że w polskich studentach, pracownikach naukowych i przedsiębiorcach drzemie ogromny potencjał w dziedzinie wykorzystania nawigacji satelitarnej.

Od lipca do końca września wnioski poddawane były ocenom. Wszystkie regiony musiały wybrać swoich zwycięzców, również sponsorzy nagród specjalnych, m.in. z Europejskiej Agencji Nawigacji Satelitarnej GSA. Polskie spotkanie ekspertów miało miejsce 21 września w Gdańskim Parku Naukowo-Technicznym (GPNT), czyli siedzibie jednego z partnerów polskiej edycji – Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (PSSE).

Na spotkaniu w GPNT wybrano polskiego zwycięzcę konkursu, jednak zostanie on ogłoszony dopiero na Gali Finałowej konkursu, która odbędzie się 20 października w Berlinie. Do 22 października w Berlinie równocześnie trwać będzie druga edycja Satellite Conference, która zgromadzi najważniejszych przedstawicieli sektora kosmicznego w Europie.

Regiony uczestniczące w Galileo Masters 2015 / Credits - K. Kanawka, Kosmonauta.net/Blue Dot Solutions

Regiony uczestniczące w Galileo Masters 2015 / Credits – K. Kanawka, Kosmonauta.net/Blue Dot Solutions

1-2 października, czyli po wyłonieniu zwycięzców wszystkich edycji odbyło się spotkanie ekspertów wszystkich regionów ESNC oraz instytucji przyznających nagrody specjalne. Na miejsce spotkania wybrano siedzibę GSA w Pradze. Łącznie zaprezentowanych zostało prawie 30 zwycięzców poszczególnych regionów i nagród. W głosowaniu wybrano spośród nich zwycięzcę tegorocznej edycji konkursu ESNC. Główny zwycięzca konkursu, podobnie jak regionalni laureaci, zostanie ogłoszony podczas Gali Finałowej w Berlinie.

Na spotkaniu w siedzibie GSA wiele pozytywnych komentarzy zostało skierowanych w kierunku polskiej edycji konkursu. Organizatorzy konkursu pozytywnie ocenili ilość zgłoszeń oraz organizację spotkań informacyjnych. Pozytywna ocena polskiej edycji jest bardzo dobrym prognostykiem dla przyszłych edycji konkursu w Polsce.

Gala Finałowa polskiej edycji odbędzie się w okolicach grudnia. Wyraźna dynamika polskiej edycji konkursu z pewnością nie byłaby możliwa bez patronatów honorowych przyznanych przez Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego oraz kilkunastu patronatów medialnych.

Nagrody oraz wsparcie w organizacji wielu etapów inicjatywy zapewniają Partnerzy: Agencja Rozwoju PrzemysłuPomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Creotech Instruments, Polska Agencja Rozwoju PrzedsiębiorczościPolska Agencja Kosmiczna, Astri Polska, GMV Innovating SolutionsITTI, Hertz Systems oraz Sponsorzy nagród: Business LinkNaviGate i PCPD.

Więcej aktualności o Galileo Masters znaleźć można na facebooku i stronie internetowej.

Comments are closed.