Poznaliśmy Krajowe Klastry Kluczowe

0

Ministerstwo Gospodarki ogłosiło wyniki konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego. Status przyznawany jest klastrom o wysokiej konkurencyjności międzynarodowej i istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju.

25 września Ministerstwo Gospodarki poinformowało o zakończeniu I rundy konkursu. Zgodnie z regulaminem nagrodą w konkursie jest status Krajowego Klastra Kluczowego przyznawany przez Ministra Gospodarki na okres 3 lat od dnia wystawienia dokumentu potwierdzającego ten status. Konkurs organizowany jest cyklicznie w czasie trwania całej perspektywy finansowej 2014-2020 i ma charakter otwarty.

Klastry wybiera się w oparciu o 4 kryteria. Pierwsze z kryteriów to masa krytyczna, w którym oceniana jest liczba i koncentracja firm będących członkami klastra. Podmiot może być uznany za kluczowy, jeżeli w jego skład wchodzi minimum 51 podmiotów. 70% muszą stanowić przedsiębiorstwa, z których co najmniej pięć to przedsiębiorstwa średnie i duże. Ponadto klaster powinien posiadać trzy jednostki badawcze. Duże znaczenie mają również kwestie ekonomiczne m.in nakłady inwestycyjne czy poziom zatrudnienia.

Kolejne kryterium jest potencjał rozwojowy i innowacyjny, szczególnie w porównaniu do międzynarodowej konkurencji. W tym kryterium znaczenie ma wielkość rynku oraz zdolność do pozyskiwania środków prywatnych. Pod uwagę brana jest strategia rozwoju i sposób organizacji klastra.

Trzecim kryterium jest dotychczasowa i planowana współpraca z instytucjami zewnętrznymi, również z zagranicy. Największe znaczenie przy tym czynniku ma zasięg i reprezentatywność budowanych inicjatyw.

Czwartym i ostatnim kryterium jest doświadczenie i potencjał koordynatora, który odpowiada m.in. za organizację, budowę relacji i współpracę pomiędzy członkami klastra. Jego działalność powinna zostać skoncentrowana na zbudowaniu specjalistycznych usług, na które członkowie danej jednostki zgłaszają zapotrzebowanie.

Ministerstwo Gospodarki tego rodzaju działaniem chce pogłębić współpracę biznesu z nauka, zwłaszcza w zakresie badań i rozwoju. Do branż priorytetowych, czyli tych, które wpisują się w tzw. Krajową Inteligentną Specjalizację, zalicza się m.in. dziedzina innowacyjnych technologii i procesów przemysłowych, zrównoważona energetyka, czy surowce naturalne i gospodarka odpadami.

Jeden z siedmiu wyróżnionych przez Ministerstwo Gospodarki klastrów należy pomorski llaster technologii ICT – Interizon. Aplikacja zaprezentowana przez Zarząd Fundacji Interizon uzyskała wysoką ocenę ekspertów z Ministerstwa Gospodarki, zarówno w pierwszym jak i drugim etapie oceny merytorycznej.

Wyróżnienie Klastra Interizon jest ważnym sukcesem dla całego województwa pomorskiego, tym bardziej, że jest to jedyny klaster o takim statusie z Pomorza.  Warto tu dodać, że aktywną rolę w Klastrze Interizon, zwłaszcza w powstającej grupie zadaniowej związanej z sektorem kosmicznym, pełni zespół Blue Dot Solutions/Kosmonauta.net.

Pełna lista klastrów, które uzyskały status Krajowego Klastra Kluczowego jest następująca:

  • Klaster Dolina Lotnicza, reprezentowany przez Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”,
  • Klaster Interizon, reprezentowany przez Fundację Interizon,
  • Klaster Obróbki Metali, reprezentowany przez Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju,
  • Mazowiecki Klaster ICT, reprezentowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”,
  • Polski Klaster Aluminium, reprezentowany przez City Consulting Institute Sp. z o.o.,
  • Wschodni Klaster Budowlany, reprezentowany przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe,
  • Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”, reprezentowany przez Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”.

Więcej informacji o Krajowym Klastrze Kluczowym można znaleźć na stronie Ministerstwa Gospodarki.

(MG)

Comments are closed.