Czy powstanie Europejski Trójkąt Wiedzy o GNSS?

0

E-KnoT to projekt finansowany w ramach europejskiego programu Horyzont 2020, który ma na celu nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy europejskimi ośrodkami naukowymi, edukacyjnymi i przemysłowymi w obszarze technologii kosmicznych.

Zadaniem projektu E-KnoT (www.eknotproject.eu) jest stworzenie silnej współpracy europejskiej w zakresie GNSS (Global Navigation Satellite System – Globalny System Nawigacji Satelitarnej). Bazując na dotychczasowych działaniach, projekt dąży do utworzenia silnego Europejskiego Trójkąta Wiedzy o GNSS.

Grafika przedstawiająca koncepcje projektu / Źródło: http://www.eknot.polito.it/home.aspx

Grafika przedstawiająca koncepcję projektu / Źródło: http://www.eknot.polito.it/home.aspx

Założenia projektu są zgodne z priorytetami Horyzontu 2020 w zakresie budowania silnej europejskiej współpracy w celu zwiększenia konkurencyjności Europy i przyciągania nowych inwestycji z poza jej obszarów. W obszarze GNSS cel ten może być osiągnięty tylko poprzez inwestowanie w silną współpracę pomiędzy nauką i przemysłem.

W porównaniu do innych projektów w tej dziedzinie, zrealizowanych w poprzednich latach (ERIG, G-TRAIN, GENIUS) E-KNOT skupi się na:

  • transferze innowacji do przemysłu,
  • wspieraniu tworzenia innowacyjnych aplikacji,
  • wzmocnieniu współpracy międzysektorowej nawet po zakończeniu projektu.

Projekt wdraża innowacje do przemysłu i dydaktyki, wspiera innowacyjność ośrodków badawczych i przemysłowych oraz przybliża najnowsze osiągnięcia naukowe i technologiczne studentom. Projekt realizowany jest dla zwiększenia konkurencyjności Europy w strategicznych obszarach.

Wśród działań podejmowanych w przedsięwzięciu są: wsparcie magistrantów i doktorantów stażami (praktykami) w zakładach produkcyjnych lub konsultacjami w renomowanych ośrodkach badawczych, konsultacje i szkolenia dla przemysłu, itp. Program zakłada również wsparcie poprzez dofinansowanie wyjazdów i szkoleń. 

Jedną z form działalności w ramach projektu są seminaria nazwane „Technology Road Show” mające na celu bezpośrednią wymianę doświadczeń i ofert, z opcją przybliżenia potencjalnych partnerów. 

Projekt jest realizowany między innymi przez Politechniki w Barcelonie i Turynie, Uniwersytet Bundeswery w Monachium, Wyższą Szkołę Lotnictwa Cywilnego w Paryżu oraz firmę Astri Polska z Warszawy.

 

Comments are closed.