ESO Astronomy Camp 2015 – konkurs dla polskich uczniów

0

Trwa konkurs dla uczniów zainteresowanych udziałem w międzynarodowym obozie astronomicznym ESO Astronomy Camp 2015, który odbędzie się we Włoszech. Obóz przeznaczony jest dla uczniów w wieku 16-18 lat.

ESO Astronomy Camp 2015 to obóz astronomiczny dla młodzieży szkolnej w wieku 16- 18 lat (roczniki 1997, 1998, 1999). Organizowany jest już po raz trzeci. Poprzednie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród polskich uczniów (w jednej edycji aż 20 % wszystkich zgłoszeń pochodziło z Polski).

Udział w obozie jest bardzo atrakcyjną nagrodą dla uczniów, zarówno pod względem rozwoju zainteresowań astronomicznych, jak i turystyki. Obserwatorium Aosta Valley położone jest we włoskich Alpach, niedaleko granicy ze Szwajcarią” mówi Krzysztof Czart,  koordynujący w Polsce działania Sieci Popularyzacji Nauki ESO.

W tym roku obóz odbędzie się w okresie od 26 grudnia 2015 r. do 1 stycznia 2016 r. w Obserwatorium Astronomicznym Aosta Valley w Saint-Barthelemy w gminie Nus we Włoszech. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 4 października 2015 r. poprzez międzynarodowy formularz na stronie internetowej http://www.sterrenlab.com/camps/esoastronomy-camp-2015/. Ogłoszenie wyników nastąpi do 16 października 2015 r.

W tegorocznej edycji nastąpiła zmiana formy pracy konkursowej. Przyjmowane są wyłącznie krótkie filmy w języku angielskim (do 3 minut) przygotowane przez kandydatów na temat swojego ulubionego obiektu lub zjawiska astronomicznego („My favourite astronomical object/phenomenon”).

W konkursie mogą wziąć udział zainteresowane astronomią osoby w wieku od 16 do 18 lat urodzone w latach 1997, 1998 oraz 1999, uczące się w dziennych szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce. Obóz będzie odbywał się w języku angielskim, wymagana jest więc znajomość tego języka chociaż w stopniu podstawowym. W przypadku uczniów niepełnoletnich konieczna jest dodatkowo zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

Koszt udziału w obozie wynosi 500 euro. Autorzy najlepszych zgłoszeń otrzymają stypendia. Polscy uczniowie mają szanse na stypendium od ESO (tutaj rywalizacja jest międzynarodowa), a także na stypendium od Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (rywalizacja krajowa).

Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) to jedna z największych na świecie organizacji zajmujących się badaniami Wszechświata z powierzchni Ziemi. Posiada swoje obserwatoria na terenie Chile, gdzie pracują jedne z największych j najnowocześniejszych na teleskopów astronomicznych. Polska przystąpiła do ESO w roku 2015.

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) jest organizacją zrzeszającą zawodowych astronomów, reprezentującą polskie środowisko astronomiczne.

Więcej informacji: http://www.pta.edu.pl

Comments are closed.