8 czerwca uroczyście zainaugurowano działalność Thales Alenia Space Polska – spółki-córki jednego z największych koncernów kosmicznych na świecie.

Paweł Piotrowski - prezes Thales Alenia Space Polska / Credit: TAS Polska

Paweł Piotrowski – prezes Thales Alenia Space Polska / Credit: TAS Polska

W Warszawie 8 czerwca miała miejsce uroczysta inauguracja działalności spółki zależnej Thales Alenia Space (TAS) w Polsce, czyli firmy Thales Alenia Space Polska (TASP). TAS rozszerza w ten sposób swoją obecność w Europie, ale też podkreśla rosnące znaczenie Polski na rynku kosmicznym. Zarówno jako klienta, jak i ze względu na rosnący krajowy potencjał przemysłu kosmicznego.

Firma została zlokalizowana w Warszawie. TASP będzie chciała współpracować z nowoutworzoną Polską Agencją Kosmiczna, ośrodkami naukowymi oraz przemysłem, aby wesprzeć Polskę w budowie własnego programu kosmicznego oraz rozwoju technologii satelitarnych i systemów obserwacji Ziemi. Na spotkaniu inaugurującym TASP podpisano dwa porozumienia o współpracy: ze Śląskim Centrum Naukowo – Technologicznym Przemysłu Lotniczego Sp. z o .o (SCNTPL) i z Klastrem Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej. Już wcześniej, bo w marcu 2015, Thales Alenia Space podpisał list intencyjny w sprawie współpracy z Politechniką Warszawską. Thales Alenia Space jest też sponsorem nagrody naukowej im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Podpisanie porozumienia między TAS Polska a Śląskim Centrum Naukowo-Technologicznym Przemysłu Lotniczego. Od prawej: Wojciech Woźniach (SCNTPL), Jean-Loic Galles (TAS), Warszawa, 8 czerwca / Credit: TAS Polska

Podpisanie porozumienia między TAS Polska a Śląskim Centrum Naukowo-Technologicznym Przemysłu Lotniczego, Warszawa, 8 czerwca. Od prawej: Wojciech Woźniak (SCNTPL) i Jean-Loic Galles (TAS Polska) / Credit: TAS Polska

Decyzja firmy Thales Alenia Space o rozpoczęciu działalności w Polsce podyktowana jest niedawnym przystąpieniem Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Polska zapowiedziała ambitną politykę kosmiczną, szczególnie w dziedzinie obronności i obserwacji Ziemi, czyli w sferze, w której Thales Alenia Space ma do zaoferowania obszerną wiedzę i doświadczenie. „Utworzenie spółki Thales Alenia Space Polska ma na celu przyśpieszenie partnerstwa naukowego oraz przemysłowego, którego budowę rozpoczęła w Polsce firma Thales Alenia Space. […] Inauguracja Thales Alenia Space Polska na rynku służy również wsparciu strategicznych celów Europejskiej Agencji Kosmicznej“, mówił dyrektor generalny firmy Thales Alenia Space, Jean-Loïc Galle.

Andrzej Banasiak - dyrektor generalny Thales Alenia Space Polska / Credit: TAS Polska

Andrzej Banasiak – dyrektor generalny Thales Alenia Space Polska / Credit: TAS Polska

Przemysł kosmiczny rozwija się bardzo dynamicznie. Ekspansja TAS w Polsce,
w momencie podjęcia strategicznych decyzji o rozwoju sektora kosmicznego w kraju, oznacza ogromne możliwości dla spółki. Jednocześnie wierzę, że wejście na polski rynek firmy z globalnym doświadczeniem i olbrzymim zapleczem technologicznym w branży kosmicznej przyczyni się do rozwoju lokalnego przemysłu. To również podkreśla intencje TAS w dążeniu do osiągnięcia pozycji wiodącego partnera w rozwoju polskiego przemysłu kosmicznego”, komentował dyrektor generalny TASP, Andrzej Banasiak.

TAS Polska to już drugi taki oddział otworzony przez Thalesa Alenia w ostatnim czasie. W zeszłym roku koncern otworzył swój oddział w Wielkiej Brytanii. Thales Alenia Space, spółka joint venture utworzona przez Thales (67% udziałow) i Finmeccanica (33%), jest jednym z wiodących na świecie firm działających w dziedzinie telekomunikacji, nawigacji, obserwacji Ziemi, badań i infrastruktury orbitalnej. Thales Alenia Space ściśle współpracuje z Telespazio, dzięki czemu mogą oferować pełny zakres usług i rozwiązań. W 2014 roku spółka osiągnęła skonsolidowany dochód w wysokości ponad 2 miliardów euro. Zatrudnia 7500 pracowników w 8 krajach.

W ESA Thales Alenia Space odpowiada, m.in. za takie misje kosmiczne jak ExoMars TGO i Eculid. TAS buduje także następną generację satelitów Meteosat.

(TAS)

Comments are closed.