Twój rysunek na satelicie CHEOPS – konkurs ESA dla dzieci

0

ESA ogłosiła konkurs plastyczny dla dzieci do lat 14 – ich rysunki trafią na satelitę CHEOPS!

CHEOPS – CHaracterising ExOPlanets Satellite – to kosmiczny teleskop do poszukiwania egzoplanet budowany przez ESA i Szwajcarię. Ma trafić na orbitę pod koniec 2017 roku. Dzięki temu urządzeniu naukowcy będą mogli lepiej badać i charakteryzować istniejące i jeszcze nieodkryte planety pozasłoneczne.

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) ogłosiła konkurs plastyczny dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat, pochodzących z krajów członkowskich ESA lub krajów współpracujących. Jedynym wymogiem jest, aby praca była związana z misją CHEOPS. Praca powinna być w formie czarno-białego rysunku, wykonanego ołówkiem lub długopisem. Jest to wymóg techniczny, gdyż prace zostaną później wygrawerowane w metalu.

ESA zamierza zmniejszyć tysiąckrotnie 3 000 nadesłanych prac i tak pomniejszone umieścić je na dwóch metalowych płytkach na satelicie CHEOPS. Jeśli zgłoszonych zostanie więcej rysunków, to odbędzie się losowanie.

Rysunek należy wykonać na szablonie dostępnym on-line i przesłać tradycyjną pocztą bezpośrednio do ESA lub do partnera misji CHEOPS w danym kraju (Austria, Belgia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy). Zgłoszenia można nadsyłać do 31 października 2015. Decyduje data stempla pocztowego.

Pełen regulamin, szablon, dane kontaktowe i kwestionariusz opinii o konkursie dostępne są on-line.

(ESA)

Comments are closed.