Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji w Warszawie

0

W Warszawie 1 czerwca odbędzie się Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji.

Ambasada Francji w Polsce, Instytut Francuski w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) organizują w dniu 1 czerwca br. pierwsze Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji, które odbędzie się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

Forum ma na celu wyeksponować wszystkie francusko-polskie projekty naukowe, szczególnie te realizowane w ramach „międzynarodowych stowarzyszonych laboratoriów” (LIA) CNRS-u i programu „Polonium”; zaprezentować współpracę w kluczowych dziedzinach polsko-francuskiego partnerstwa strategicznego oraz podkreślić perspektywy przedstawione przez europejski program ramowy dotyczący nauki i innowacji „Horyzont 2020”.

W czasie trwania forum zostaną również wręczone nagrody naukowe ufundowane przez Ambasadę/Instytut Francuski w Polsce.

W wydarzeniu weźmie udział blisko 150 uczestników, w tym francuscy i polscy naukowcy. Będą wśród nich partnerzy projektów „Polonium”, przedstawiciele międzynarodowych stowarzyszonych laboratoriów (LIA) CNRS-u, zespołów zaangażowanych w europejskie projekty oraz polskie i francuskie władze naukowe. Uczestnicy będą mogli zaprezentować plakaty swoich polsko-francuskich prac badawczych.

Forum zostanie zainaugurowane przez ministrów, którzy będą przedstawiać państwową strategię nauki w ramach programu europejskiego, a także zachęcać do wzięcia udziału w programie „Horyzont 2020”. Zostanie również zorganizowany panel dyskusyjny na temat mobilności naukowców, finansowania nauki, innowacji oraz transferu technologii. Wezmą w nim udział przedstawiciele władz uniwersyteckich (Konferencji Prezydentów Francuskich Uniwersytetów – CPU oraz jej polskiego odpowiednika – KRASP-u) oraz CNRS-u, PAN-u, jak również agencji finansujących badania naukowe (francuska ANR oraz polskie NCBR i NCN).

W drugiej części, po wystąpieniu Krajowych Punktów Kontaktowych (KPK) programu „Horyzont 2020”, zostaną zaprezentowane francusko-polskie osiągnięcia (szczególnie te realizowane w ramach francusko-polskich międzynarodowych stowarzyszonych laboratoriów – LIA), współpraca CEA z jego polskimi odpowiednikami instytucjonalnymi w dziedzinie energii jądrowej oraz francusko-polskie projekty europejskie.

Rejestracja do 20 maja na stronie Instytutu Francuskiego. Więcej na stronie MNiSW.

Organizatorzy: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ambasada Francji w Polsce.

(CBK PAN, MNiSW)

Comments are closed.