ESA i Airbus Defence and Space podpisały kontrakt na nową misję obserwacyjną Copernicus: Jason-CS/Sentinel-6A.

Na 36. Międzynarodowym Sympozjum Teledetekcji Środowiska w Berlinie Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) oraz Airbus Defence and Space podpisały kontrakt na opracowanie i produkcję satelity Jason-CS/Sentinel-6A. Jason-CS/Sentinel-6 to misja, której celem jest wykonanie precyzyjnych pomiarów powierzchni oceanów.

Satelita wymaga jeszcze zatwierdzenia programu Jason-CS przez Radę EUMETSAT, europejskiej organizacji meteorologicznej, w czerwcu 2015 r., i będzie współfinansowany przez EUMETSAT i Unię Europejską w ramach programu Copernicus. Umowa opiewa na 177 milionów euro.

Satelita będzie mierzył odległość od powierzchni oceanów z dokładnością kilku centymetrów i wykorzysta te dane do stworzenia globalnej mapy oceanów, powtarzając cykl pomiarów co 10 dni. Obserwacja zmian w wysokości powierzchni morza z tak wysoką precyzją zapewni wgląd w globalne poziomy mórz, szybkość i kierunek prądów oceanicznych oraz magazynowanie ciepła w oceanach. Pomiary te mają kluczowe znaczenie dla modelowania oceanów i przewidywania wzrostu poziomu morza. Dane będą również wykorzystywane do prognoz pogody oraz ostrzegania przed sztormami.

Misja Sentinel-6 stanowi część Copernicusa, europejskiego programu obserwacji Ziemi, i kontynuację programu rozpoczętego w 1992 r., który miał na celu gromadzenie satelitarnych pomiarów powierzchni oceanów. Satelita Jason-CS/Sentinel-6A, ważący około 1,3 tony, umożliwi prowadzenie ciągłych pomiarów od 2020. Sześć lat później planowane jest wysłanie bliźniaka tej misji, Jason-CS 2/Sentinel-6B. Obie misje, z których każda potrwa pięć i pół roku, będą nadzorowane i zarządzane przez EUMETSAT w Darmstadt w Niemczech. Satelity będą oparte na bardzo udanej konstrukcji CryoSat.

Podobnie jak w przypadku satelity CryoSat, oddział Airbus Defence and Space w Friedrichshafen będzie głównym wykonawcą segmentu kosmicznego i koordynatorem konsorcjum branżowego działającym w imieniu ESA. Thales Alenia Space France skonstruuje główny instrument pomiarowy, wysokościomierz radarowy, którego poprzednik jest już używany w satelitach CryoSat-2, Jason-3 i Sentinel-3. Inne przyrządy są opracowywane przez NASA/JPL w Stanach Zjednoczonych. Partnerem misji Sentinel-6/Jason-CS jest również NOAA.

Airbus Defence and Space jest oddziałem spółki Airbus Group utworzonym z połączenia działalności Cassidian, Astrium i Airbus Military. Spółka jest obecnie liderem w Europie w branży obronnej i kosmicznej. To druga największa  na świecie spółka w zakresie technologii kosmicznych. plasuje się również w pierwszej dziesiątce firm przemysłu obronnego na świecie. Zatrudnia ponad 38 000 pracowników i generuje przychody o wartości 13 miliardów rocznie.

Comments are closed.