OSIRIS obserwuje rosnącą aktywność 67P

0

Kamera OSIRIS sondy Rosetta zaobserwowała nowy dżet u komety  67P/Czuriumow-Gierasimienko.

Sonda Rosetta krąży w okolicy/wokół komety 67P/Czuriumow-Gierasimienko od 6 sierpnia 2014 roku. Najbardziej dramatycznym momentem tej misji było lądowanie próbnika Philae, które nastąpiło 12 listopada. W międzyczasie Rosetta prowadziła serię obserwacji 67P z różnych wysokości, stopniowo obniżając swoją trajektorię lotu wokół komety.

Od lutego Rosetta nie krąży wokół komety 67P na ustalonej orbicie, ale wykonuje szereg przelotów w pobliżu tego obiektu nad różnymi obszarami i na różnej wysokości. Jest to m.in. spowodowane rosnącą aktywnością komety 67P oraz potrzebą obserwacji różnych rejonów tego obiektu.

Kometa zbliża się do peryhelium i jej aktywność rośnie. Pod koniec marca z powodu rosnącej aktywności 67P doszło do przełączenia sondy w tryb awaryjny. Spowodowane zostało to błędnymi wskazaniami szukacza gwiazd. Szukacz nie mógł poprawnie rozpoznawać wskazanego układu gwiazd z uwagi na szum generowany przez odbicia światła od pyłu i lodu unoszącego się w sąsiedztwie komety.

Dwudziestego kwietnia Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) opublikowała porcję danych z sondy sprzed okresu przejścia w tryb awaryjny. Na przesłanych obrazach widać rosnącą aktywność komety 67P.

Dwunastego marca, gdy Rosetta przebywała w odległości około 75 km od komety, kamera OSIRIS (Optical Spectroscopic and Infrared Remote Imaging System) zarejestrowała nowy dżet. Na zdjęciach, wykonanych przez OSIRISa w odstępie zaledwie 2 minut, widać nowy dżet u “spodu” komety. Dżet znajdował w rejonie
Imhotep, nad którym wcześniej sonda przeleciała w wysokości zaledwie 6 km. Jest to dość gładki teren, w którym znajduje się kilka większych głazów.

Niestety, z uwagi na obrót komety (zmiana oświetlenia regionu), kamera OSIRIS sondy Rosetta nie była w stanie dłużej obserwować regionu dżetu. W tej chwili nie wiadomo jeszcze jak długo pozostał aktywny ten dżet.

(ESA)

Comments are closed.