Konkurs – wykorzystaj kamerę sondy Mars Express

0

Kamera VMC sondy Mars Express będzie dostępna dla szkół i młodzieży. Ale tylko przez 3 dni!

Od maja „kamerka internetowa” sondy Mars Express będzie dostępna dla szerokiej publiczności. Zapraszamy szkoły, stowarzyszenia naukowe i młodzieżowe do składania propozycji projektów obserwacji tej planety.

ESA wybierze spośród nich 8 planów obserwacji, które zostaną wykonane za pomocą Kamery Kontroli Wizualnej (Visual Monitoring Camera, VMC) na sondzie Mars Express.

VMC – „marsjańska kamera internetowa” – to proste urządzenie o niskiej rozdzielczości. Pierwotnie zaprojektowano je jedynie do wizualnego potwierdzenia oddzielenia się od sondy lądownika Beagle. Od 2007 roku instrument dostarcza publikowanych na specjalnym blogu i poprzez Flickr unikalnych zdjęć Marsa. Są wśród nich takie ukazujące „Czerwoną Planetę” częściowo oświetloną, co nie jest możliwe do dostrzeżenia z Ziemi.

Mimo że kamera nie jest przyrządem naukowym i ma niską rozdzielczość, dostarcza zdjęć dobrej jakości. Przedstawiają one wiele szczegółów Marsa: chmury i inne zjawiska zachodzące w atmosferze, twory geologiczne – jak Olympus Mons (najwyższa góra w Układzie Słonecznym) czy Tharsis Montes (łańcuch wulkanów tarczowych).

W maju Mars znajdzie się w koniunkcji ze Słońcem, co oznacza, że Słońce stanie na drodze sygnałów radiowych przesyłanych między Ziemią a Mars Express. Z tego powodu profesjonalne instrumenty naukowe sondy będą wyłączone. Da to wyjątkową okazję do skierowania kamery VMC w dowolną stronę z dowolnego miejsca orbity sondy (300 × 10 000 km) na trzy dni przerwy w łączności.

ESA zaprasza szkoły, kółka astronomiczne, centra nauki i inne organizacje zrzeszające młodzież do proponowania celów, jakie VMC miałaby sfotografować w trakcie kampanii obserwacyjnej między 25 a 27 maja.

Przyjęte zostaną wszystkie zgłoszenia od kwalifikujących się grup, ale tylko kilka najbardziej obiecujących zostanie wybranych do realizacji (około 8, zależnie od zaproponowanych celów). Jedna grupa otrzyma jeden slot obserwacyjny.

Propozycja musi zawierać cel obserwacji wraz z krótkim uzasadnieniem, a także opis projektu, który w pełni wykorzysta takie zdjęcia. Największe szanse na wybór mają propozycje o silnych walorach edukacyjnych i prezentujące spójną pracę zespołową.

ESA oczekuje, że grupy, którym zostanie przyznany slot, wykorzystają uzyskane zdjęcia w projekcie naukowym lub artystycznym, który w pełni wykorzysta zawarte w nich informacje wizualne.

Zdjęcia wykonane przez VMC zostaną przesłane na Ziemię 28 maja i dostarczone do uczestników drogą elektroniczną. Projekty powinny zostać ukończone do 31 lipca, jednak nie później niż do końca roku szkolnego.

Więcej na polskich stronach ESA.

Comments are closed.