Zbliżenie WISE 0720−0846 na 0,8 roku świetlnego

0

Zaledwie 70 tysięcy lat temu do Układu Słonecznego zbliżył się układ podwójny WISE 0720−0846. Minimalna odległość wyniosła zaledwie 0,8 roku świetlnego.

Aktualnie najbliższą gwiazdą od Słońca jest Proxima Centauri, znajdująca się około 4,24 roku świetlnego od nas. Astronomowie uważają, że co kilkaset tysięcy lat jakaś gwiazda zbliża się do Słońca znacznie bliżej, docierając do granicy Obłoku Oorta.

Ku zaskoczeniu astronomów okazało się, że do ostatniego takiego zbliżenia doszło zaledwie 70 tysięcy lat temu, w czasach, gdy już istniał rodzaj ludzki. Mały czerwony karzeł w układzie z brązowym karłem wówczas zbliżył się na odległość około 0,8 roku świetlnego do Słońca, czyli 52 tysiące jednostek astronomicznych. Układ otrzymał oznaczenie WISE 0720−0846 i nieformalną nazwę „Gwiazdy Sholtz’a”, na cześć astronoma Ralf-Dietera Scholtz’a, który jako pierwszy wyliczył zbliżenie tego obiektu do Układu Słonecznego.

WISE 0720−0846 jest układem podwójnym. Gwiazda główna jest czerwonym karłem o masie około 85 mas Jowisza. Drugim składnikiem jest brązowy karzeł o masie około 65 mas Jowisza. Łącznie jest to około 0,15 masy Słońca. Aktualnie WISE 0720−0846 znajduje się około 20 lat świetlnych od Układu Słonecznego.

Jest to najbliższy znany przelot gwiazdy obok Układu Słonecznego. Zespół naukowców pod przewodnictwem Ericha Mamajek’a z Uniwersytetu w Rochester przygotował pracę naukową na temat WISE 0720−0846 i jej możliwego wpływu na Układ Słoneczny. Z publikacji wynika, że WISE 0720−0846 z 98% prawdopodobieństwem wtargnęła do zewnętrznego Obłoku Oorta.

Jednakże wpływ WISE 0720−0846 na bardziej dynamiczną wewnętrzną część tego Obłoku (odległość mniejsza od 20 tysięcy jednostek astronomicznych od Słońca) jest szacowana na zaledwie 0,01%. Oznacza to, że przelot WISE 0720−0846 z dużym prawdopodobieństwem nie wywołał większych zaburzeń i skierowania dużych ilości komet w kierunku wewnętrznego Układu Słonecznego.

Dotychczas słabe czerwone i brązowe karły zwykle umykały detekcji. Dopiero od kilku lat, m.in. dzięki kosmicznej misji Wide-field Infrared Survey Explorer  (WISE) w otoczeniu Układu Słonecznego wykrywane są słabe obiekty gwiazdowe o niskiej masie. Odkrycie WISE 0720−0846 może oznaczać, że obiektów dokonujących przelotów w pobliżu Układu Słonecznego może być więcej a same przeloty mogą zdarzać się częściej. To z kolei może rzucić nowe światło na dynamikę procesów zachodzących w Obłoku Oorta oraz źródle komet długookresowych.

(UoR)

Comments are closed.