Zakończenie testów Sentinela-2A

0

Zakończyły się półroczne testy satelity Sentinel-2A, będącego elementem programu Copernicus.

Po zakończeniu sześciomiesięcznego programu intensywnych testów pierwszy satelita Sentinel-2A, opracowany przez Airbus Defence and Space dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, przygotowuje się do swojej misji kosmicznej.

Sentinel-2A będzie drugim satelitą wystrzelonym w kosmos w ramach programu obserwacji Ziemi Copernicus, prowadzonego przez Komisję Europejską we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. W ramach programu Copernicus satelity Sentinel dostarczą danych teledetekcyjnych o powierzchni Ziemi w celu świadczenia kluczowych usług związanych ze środowiskiem i bezpieczeństwem.

W zakładach IABG w Ottobrunn koło Monachium, satelita Sentinel-2A ukończył rygorystyczny program testów prowadzony przez inżynierów Airbus Defence and Space. Program obejmował próby akustyczne symulujące hałas wytwarzany przez rakietę podczas startu, testy odporności na wibracje i wstrząsy przy odłączeniu od rakiety nośnej, a także termiczne testy w próżni imitujące warunki panujące w kosmosie.

W kwietniu tego roku satelita, mający masę 1,1 Mg, zostanie wysłany do europejskiego portu kosmicznego w Kourou w Gujanie Francuskiej. W czerwcu zostanie wyniesiony na orbitę na pokładzie rakiety Vega.

Sentinel-2A będzie mógł rejestrować z orbity heliosynchronicznej obrazy w zakresie od pasma widzialnego do bliskiej podczerwieni w 13 pasmach widmowych. Dostępne rozdzielczości będą wynosiły 10, 20 lub 60 metrów, a szerokość pasa obserwacji będzie wynosiła 290 km.

Takie połączenie wprowadza zupełnie nową jakość w kategorii urządzeń obserwacyjnych. Zebrane dane posłużą do badań nad wykorzystaniem gruntów, uszczelnianiem gleby, gospodarką przestrzenną, rolnictwem, leśnictwem i katastrofami naturalnymi (powodziami, pożarami lasów, osuwiskami, erozją), a także do wspierania misji humanitarnych. Projekt obejmuje też obserwacje obszarów przybrzeżnych, jak również lodowców, pokrywy lodowej i śnieżnej.

Start identycznego satelity Sentinel-2B planowany jest w połowie 2016 roku. Oba satelity, które będą okrążać Ziemię co 100 minut, będą mogły zarejestrować całość obszarów lądowych naszej planety w ciągu mniej niż pięciu dni.

(Airbus, Solski Burson-Marsteller)

Comments are closed.