Konferencja “Copernicus – the road to economic development”

0

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zorganizowało w dniach 26-27 lutego konferencję “Copernicus – the road to economic development”. W wydarzeniu uczestniczył także zespół portalu Kosmonauta.net.

Program “Copernicus” jest najbardziej rozbudowanym programem satelitarnej obserwacji Ziemi realizowanym przez Europejską Agencję Kosmiczną i Komisję Europejską. Ma służyć przede wszystkim obywatelom Europy: w walce z zanieczyszczeniami i katastrofami, w usprawnianiu produkcji rolnej i planowania przestrzennego, a także w rozwoju przedsiębiorstw i ośrodków badawczych związanych z obserwacjami Ziemi.

Specjalnie na rzecz programu Copernicus Europejska Agencja Kosmiczna wraz z partnerami wyniesie na orbitę okołoziemską zestaw satelitów Sentinel do obserwacji w wielu pasmach i za pomocą różnych sensorów. Aktualnie na orbicie znajduje się pierwszy satelita z serii – Sentinel 1A do obrazowania radarowego powierzchni Ziemi. Wkrótce wyniesiony zostanie Sentinel 2A, do obserwacji w paśmie widzialnym i podczerwonym.

Z tego względu wiele instytucji publicznych, jednostek naukowych i przedsiębiorstw zaczęło już korzystać z danych pozyskiwanych z satelity Sentinel 1 i przygotowuje się do zastosowania produktów oferowanych przez Sentinel 2.

Przemawia Elżbieta Bieńkowska - Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług / Credits - K. Kanawka, kosmonauta.net

Przemawia Elżbieta Bieńkowska – Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług / Credits – K. Kanawka, kosmonauta.net

Wśród uczestników konferencji znaleźli się przedstawiciele Europejskiej Agencji Kosmicznej, Komisji Europejskiej i polskiego parlamentu oraz ministerstw: Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Gospodarki. Przedstawili pokrótce program Copernicus oraz korzyści, jakie mogą odnieść z jego implementacji obywatele UE, przedsiębiorcy i naukowcy. Nie zabrakło również dyrektora POLSA, Marka Banaszkiewicza, który przedstawił wizję rozwoju Polskiej Agencji Kosmicznej na najbliższy czas z uwzględnieniem korzyści, jakie wniesie do niej program obserwacji Ziemi.

Przemawia Profesor Marek Banaszkiewicz / Credits - K. Kanawka, kosmonauta.net

Przemawia Profesor Marek Banaszkiewicz / Credits – K. Kanawka, kosmonauta.net

Przedstawiono wiele systemów służących przede wszystkim obywatelom UE, a wśród nich systemy związane z żeglugą, śledzeniem migracji, monitorowaniem środowiska i stanu atmosfery. Wśród prezentujących znaleźli się przedstawiciele wielu instytucji i agencji naukowych, nie tylko polskich.

Ostatni blok to zastosowania komercyjne obrazowania Ziemi z Kosmosu. Przedstawiciele firm polskiego sektora kosmicznego przedstawili swoje produkty a także plany i cele na przyszłość z uwzględnieniem darmowych danych z satelitów Sentinel.

Comments are closed.