Nazwij gwiazdę i jej egzoplanety – wyjątkowy konkurs!

1

Do 15 lutego stowarzyszenia i NGO mogą wskazać układy słoneczne, dla których będą mogły potem wymyślić nazwy!

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) – organizacja międzynarodowa, której zadaniem jest m.in. nazywanie ciał niebieskich – zorganizowała konkurs w ramach którego będzie można nazwać egzoplanety i ich gwiazdy centralne.

Możliwość wymyślenia nazwy dla gwiazdy jest wyjątkowo rzadką okazją, której nie było najpewniej od kilkuset lat!

13 stycznia IAU oficjalnie otworzyła pierwszy etap konkursu NameExoWorlds, czyli po prostu nazwij egzoświaty. W pierwszym etapie zarejestrowane stowarzyszenia, kluby i organizacje non-profit mogą zgłosić, nominować, do 20 układów planetarnych (tj. gwiazdę centralną i jej planety) z listy dobrze scharakteryzowanych układów.

W ten sposób IAU chce wyłonić 20 najpopularniejszych układów, dla których w II etapie trzeba będzie wymyślić nazwy. Pierwszy etap potrwa do 15 lutego 2015 do 23:59 UTC.

Przed nominowaniem układów słonecznych organizacja powinna zarejestrować się katalogu astronomii światowej prowadzonym przez IAU (IAU Directory of World Astronomy). Można tego dokonać do 23:59 UTC dnia 15 maja 2015.

W II etapie zarejestrowane stowarzyszenia i organizacje będą mogły zaproponować nazwę dla jednego z tych 20 najpopularniejszych układów. Nazwy będą musiały spełniać zasady nazewnictwa Unii (IAU Exoplanet Naming Conventions) i będzie musiało im towarzyszyć uzasadnienie. Do zasad tych należą:

  • Nazwa nie powinna przekraczać 16 znaków i najlepiej by była jednowyrazowa;
  • Musi dać się wymówić w jakimś języku;
  • Nie może być obraźliwa;
  • Nie może być zbyt podobna do już istniejącej nazwy obiektu astronomicznego;
  • Nie może naruszać praw do własności intelektualnej;
  • Nazwa nie może być imieniem udomowionego zwierzęcia, nie może mieć charakteru komercyjnego, nie może być nazwiskiem osoby kojarzonej wprost z polityką, wojskiem lub religią, nie może też być nazwiskiem osoby żyjącej.

Nazwy zostaną wyłonione w III etapie, którym będzie otwarte głosowanie na propozycje, które przejdą II etap. Wyniki konkursu powinny zostać ogłoszone na uroczystości w ramach 29. Zgromadzenia Ogólnego IAU, które odbędzie się 3-14 sierpnia 2015 w Honolulu.   (IAU, SPX)

Jeden komentarz

  1. Mam wrażenie że Panowie z UIA chcą sobie fundnąć 2-tygodniowe wakacje na Hawajach