Wrocławianie na BEXUS-ie 20/21

0

Eksperyment dwóch wrocławskich uczelni poleci na balonie stratosferycznym ESA.

O „gwiazdkowym prezencie” mogą mówić studenci z ośmiu zespołów niemiecko-szwedzkiego programu REXUS/BEXUS. Ich eksperymenty zostały wybrane przez Szwedzką Krajową Radę ds. Przestrzeni Kosmicznej (Swedish National Space Board, SNSB) i ESA do udziału w edycji 2015/2016.

Napełnianie czaszy balonu w ramach lotu BEXUS / Credit: SSC

Napełnianie czaszy balonu w ramach lotu BEXUS / Credit: SSC

Wśród ich znalazł się eksperyment dotyczący badania freonów, zaproponowany przez studentów z Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego.

Decyzję tę podjęto tydzień po warsztatach, które odbyły się między 2 a 4 grudnia 2014 w Europejskim Centrum Badań i Technologii Kosmicznych (European Space Research and Technology Centre, ESTEC) w holenderskim Noordwijk. Podczas nich oceniono 68 studentów z 14 zespołów z 11 krajów członkowskich ESA.

Uczestnicy stworzyli prezentacje swoich eksperymentów przeznaczonych do wyniesienia na rakietach sondażowych lub balonach stratosferycznych, a efekty swojej pracy przedstawili panelowi ekspertów z ESA, SNSB, SSC (Swedish Space Corp.), ZARM (Centrum Zastosowań Technologii Kosmicznych i Mikrograwitacji) i DLR (Niemiecka Agencja Kosmiczna).

Wybrane przez SNSB/ESA eksperymenty zostały zaproponowane przez studentów z ośmiu różnych państw członkowskich ESA.

Logo kampanii REXUS/BEXUS (SNSB)

Logo kampanii REXUS/BEXUS / Credit: SNSB

Do lotów rakietowych REXUS 19 i 20 wybrano:

  • BOILUS (kontrolowanie wrzenia za pomocą ultradźwięków w warunkach mikrograwitacji) – Universitat Politècnica de Catalunya, Hiszpania;
  • CEMIOS (badania elektrofizjologiczne nad wpływem nieważkości na oocyty) – Uniwersytet Nauk i Sztuk Stosowanych w Lucernie, Uniwersytet Berneński, Szwajcaria;
  • PICARD (prototypowa nadmuchiwana antena stożkowa) – University of Strathclyde i University of Birmingham, Wielka Brytania;
  • SLED (układ swobodnie spadających jednostek śledzących się za pomocą diod LED) – Królewski Instytut Technologiczny, Szwecja.

Do lotów balonami BEXUS 20 i 21 wybrano:

  • CPT-SCOPE (teleskop cząstek kosmicznych) – Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii, Norwegia; Freie Universität, Technische Universität i Beuth Hochschule für Technik, Niemcy;
  • FREDE 2015 (badania rozpadu freonów) – Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Wrocławski, Polska;
  • HACORD (wysokościowy detektor promieni kosmicznych) – Uniwersytet w Antwerpii, Belgia;
  • SPADE (zbieranie danych z eksperymentów za pomocą smartfona) – Universidad de Sevilla, Hiszpania.

Więcej na polskich stronach ESA.

Comments are closed.