POLSA w 2015 roku z rezerw KPRM

0

Źródłem finansowania działalności Polskiej Agencji Kosmicznej w 2015 roku będą rezerwy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Już za miesiąc działalność powinna rozpocząć Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) z siedzibą w Gdańsku. Jej pierwszym dyrektorem został Profesor Marek Banaszkiewicz. Pierwsze działania POLSA dotyczyć będą organizacji i spraw administracyjnych.

W ostatnich tygodniach różne nieoficjalne źródła sugerowały, że POLSA nie rozpocznie działalności w 2015 roku. Głównym powodem miał być sprzeciw Ministerstwa Finansów (MF), które jest wciąż niechętne polskiej obecności w Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz powstaniu POLSA. Te doniesienia okazały się być dalekie od rzeczywistości.

Czwartego grudnia wiceminister finansów Izabela Leszczyna poinformowała, że w 2015 roku finansowanie działalności POLSA będzie pochodzić z rezerwy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Według przedstawiciela MF, do czasu pełnego utworzenia agencji, a zatem do stworzenia statutu oraz planu finansowego, to właśnie KPRM a nie inne środki budżetowe, będzie finansować prace w POLSA.

Można zatem zakładać, że od 2016 roku działalność POLSA będzie finansowana bezpośrednio z budżetu Polski. Wstępny budżet naszej agencji kosmicznej szacowany jest na 5 – 10 M PLN, ale szczegóły wydatków jak na razie nie są znane.

(RP, Ek)

Comments are closed.